השווואת קרנות פנסיה

קרנות פנסיה בישראל מוערכות בטריליוני שקלים כיום היא מכשיר חיסכון הנפוץ ביותר. המטרה של החיסכון הוא ליצור הכנסה קבועה בכל חודש לכל מי שפורש מעבודתו. לפניכם מערכת השוואת קרנות פנסיה שתוכלו בקלות ובמהירות לבדוק אילו קרנות בעלי תשואה הכי גבוה, דמי ניהול הכי נמוכים וגודל הקרן.
לבחירת הקרן להשוואה לחצו על ה- ⚪
ההשוואה מעודכנת לתאריך, אפריל 2024

שם קרן פנסיה תשואה בחודש אפריל 12 חודשים 3 שנים 5 שנים סוג קופה מספר קופה תאגיד מנהל
0.27%
8.95%
12.08%
23.18%
1.39%
0.10
17471.88 96.90% קרנות חדשות 1560 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.4%
10.91%
12.17%
32.04%
1.78%
0.16
581549.01 78.10% קרנות כלליות 1652 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.43%
10.99%
13.65%
33.78%
1.78%
0.16
967746.49 79.20% קרנות כלליות 1651 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.16%
10.04%
11.78%
32.30%
1.78%
0.16
1158033.80 77.40% קרנות כלליות 1645 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.15%
8.93%
10.14%
27.06%
1.78%
0.16
748776.40 76.80% קרנות כלליות 1638 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.06%
7.84%
9.09%
24.23%
1.78%
0.16
546361.76 78.80% קרנות כלליות 1619 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.83%
6.48%
6.01%
18.53%
1.78%
0.16
490617.85 76.10% קרנות כלליות 1609 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-2.68%
22.99%
34.67%
62.48%
1.39%
0.10
951959.42 96.00% קרנות חדשות 1589 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-0.3%
7.73%
14.28%
28.50%
1.78%
0.16
7092750.57 78.40% קרנות חדשות 2012 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.91%
10.51%
19.98%
40.59%
1.78%
0.16
99835001.91 79.20% קרנות חדשות 2009 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.06%
10.50%
15.82%
29.29%
1.59%
0.16
734316.73 96.10% קרנות חדשות 2004 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.03%
9.12%
17.51%
40.80%
1.59%
0.16
52651210.88 76.70% קרנות חדשות 2002 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.46%
11.09%
12.06%
32.53%
1.78%
0.16
147657.90 79.00% קרנות כלליות 1666 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.47%
10.98%
12.23%
32.29%
1.78%
0.16
298862.22 79.70% קרנות כלליות 1653 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
0.09%
5.42%
10.15%
14.93%
1.78%
0.16
855739.65 87.80% קרנות חדשות 2064 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.63%
14.52%
21.73%
49.84%
1.78%
0.16
4343137.93 90.40% קרנות חדשות 2063 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.88%
11.10%
20.90%
44.06%
1.78%
0.16
14460182.37 80.90% קרנות חדשות 2016 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.78%
10.55%
19.34%
42.51%
1.78%
0.16
14414471.37 77.90% קרנות חדשות 2015 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.61%
10.25%
18.87%
38.65%
1.78%
0.16
10530016.36 78.80% קרנות חדשות 2014 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.4%
8.37%
17.20%
34.78%
1.78%
0.16
7600001.22 78.30% קרנות חדשות 2013 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.2%
10.19%
16.28%
31.53%
1.68%
0.17
2023034.95 97.00% קרנות חדשות 2112 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-3.01%
15.82%
14.56%
45.89%
1.39%
0.10
67134.56 94.00% קרנות כלליות 2109 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-0.58%
5.67%
5.29%
12.85%
1.39%
0.10
4478.34 85.60% קרנות כלליות 2108 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.74%
14.11%
20.00%
47.99%
1.39%
0.10
1071253.77 92.10% קרנות חדשות 2105 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
0.09%
6.41%
12.48%
21.89%
1.39%
0.10
119490.09 82.40% קרנות חדשות 2104 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.01%
9.69%
20.58%
41.06%
1.68%
0.17
63147731.23 75.10% קרנות חדשות 2102 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.24%
4.42%
5.13%
6.05%
1.68%
0.17
9794.67 98.80% קרנות כלליות 2147 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-3.07%
16.13%
15.38%
49.00%
1.68%
0.17
262705.57 93.90% קרנות כלליות 2146 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.41%
9.93%
11.13%
28.69%
1.68%
0.17
899926.50 77.60% קרנות כלליות 2145 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.13%
6.18%
8.70%
16.91%
1.68%
0.17
256314.77 82.00% קרנות חדשות 2144 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.46%
5.29%
11.14%
14.69%
1.68%
0.17
280645.04 96.60% קרנות חדשות 2143 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.94%
14.11%
20.06%
47.53%
1.68%
0.17
4219423.73 93.00% קרנות חדשות 2142 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.74%
10.98%
10.85%
30.51%
1.39%
0.10
511581.23 83.00% קרנות כלליות 2158 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-0.02%
3.73%
13.13%
25.24%
1.39%
0.10
242766.17 92.30% קרנות חדשות 2157 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.33%
10.06%
15.87%
33.17%
1.39%
0.10
1034997.91 96.60% קרנות חדשות 2156 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.26%
11.83%
19.58%
45.92%
1.39%
0.10
20594680.66 81.40% קרנות חדשות 2155 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.51%
9.19%
7.62%
19.75%
1.68%
0.17
23194.83 99.80% קרנות כלליות 2149 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-0.38%
5.04%
1.28%
8.06%
1.68%
0.17
6568.88 84.80% קרנות כלליות 2148 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.12%
4.02%
8.30%
16.56%
1.59%
0.17
281122.48 75.20% קרנות חדשות 2174 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.65%
10.16%
17.61%
34.97%
1.59%
0.17
3767134.84 96.90% קרנות חדשות 2173 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-0.94%
9.04%
18.09%
39.09%
1.59%
0.17
48464360.40 77.80% קרנות חדשות 2172 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.24%
7.87%
10.28%
27.90%
1.59%
0.17
927969.82 73.60% קרנות כלליות 2164 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.36%
-1.94%
-7.53%
0.85%
1.39%
0.10
45818.05 98.30% קרנות כלליות 2160 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.7%
6.62%
10.60%
17.55%
1.39%
0.10
4626.44 99.40% קרנות כלליות 2159 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.06%
11.58%
20.52%
45.00%
1.78%
0.16
10370244.43 80.00% קרנות חדשות 2184 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.93%
11.21%
20.22%
43.98%
1.78%
0.16
12255030.43 80.60% קרנות חדשות 2183 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.65%
7.81%
9.96%
23.63%
1.78%
0.16
2146264.52 96.50% קרנות חדשות 2182 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.95%
9.04%
18.12%
38.08%
1.59%
0.17
8529990.39 78.10% קרנות חדשות 2177 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.56%
7.81%
8.69%
27.92%
1.59%
0.16
1620578.16 76.20% קרנות כלליות 2176 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.89%
12.37%
20.59%
48.71%
1.59%
0.17
6390209.60 88.40% קרנות חדשות 2175 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.03%
-1.23%
-4.50%
3.48%
1.60%
0.16
38158.10 100.00% קרנות כלליות 2202 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.04%
3.36%
13.20%
25.21%
1.60%
0.16
577317.33 93.90% קרנות חדשות 2201 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
0.45%
9.76%
25.03%
40.24%
1.37%
0.13
7369.90 90.40% קרנות חדשות 2196 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
0.49%
5.17%
11.55%
15.06%
1.60%
0.16
153561.93 94.10% קרנות חדשות 2189 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
0.15%
7.17%
12.50%
24.52%
1.60%
0.16
123632.72 81.70% קרנות חדשות 2188 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.91%
13.88%
17.66%
48.48%
1.60%
0.16
8002942.25 91.10% קרנות חדשות 2187 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.9%
0.58%
-2.52%
8.11%
1.68%
0.17
89003.53 91.00% קרנות כלליות 2208 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-0.08%
3.59%
13.81%
27.24%
1.68%
0.17
3047932.85 89.50% קרנות חדשות 2207 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.1%
-1.15%
-5.63%
2.62%
1.59%
0.16
141313.63 94.90% קרנות כלליות 2206 כלל פנסיה וגמל בע"מ
0.25%
4.00%
14.06%
25.51%
1.59%
0.16
2360823.18 86.10% קרנות חדשות 2205 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.12%
-0.88%
-4.83%
5.97%
1.59%
0.17
63294.19 90.90% קרנות כלליות 2204 הראל פנסיה וגמל בע"מ
0.04%
4.29%
14.22%
28.04%
1.59%
0.17
1952095.92 86.10% קרנות חדשות 2203 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.14%
6.90%
4.29%
18.72%
1.60%
0.16
130989.28 83.10% קרנות כלליות 7236 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.57%
9.35%
6.80%
25.52%
1.60%
0.16
332850.64 85.20% קרנות כלליות 7235 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.69%
10.96%
10.14%
31.29%
1.60%
0.16
2114608.70 83.70% קרנות כלליות 7234 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.13%
7.73%
12.05%
21.90%
1.39%
0.10
27371.96 84.60% קרנות חדשות 2242 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.34%
-2.13%
-6.23%
2.66%
1.78%
0.16
79610.24 100.00% קרנות כלליות 2213 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.33%
2.09%
10.91%
23.24%
1.78%
0.16
5113306.50 92.30% קרנות חדשות 2212 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.59%
0.26%
-5.44%
8.70%
1.37%
0.13
231.85 99.00% קרנות כלליות 8580 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
0.76%
6.54%
22.82%
35.41%
1.78%
0.16
371782.04 89.50% קרנות חדשות 8561 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.29%
6.95%
11.06%
23.66%
1.59%
0.16
228825.02 85.70% קרנות חדשות 8484 כלל פנסיה וגמל בע"מ
0.3%
4.17%
5.55%
6.15%
1.60%
0.16
6245.01 95.80% קרנות כלליות 8320 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.49%
4.09%
1.12%
10.06%
1.60%
0.16
7541.57 88.60% קרנות כלליות 8319 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-2.96%
16.28%
13.75%
50.35%
1.60%
0.16
805936.21 91.90% קרנות כלליות 8318 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.31%
11.22%
18.91%
41.06%
1.68%
0.17
23013602.96 83.40% קרנות חדשות 8801 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.17%
4.55%
16.15%
28.91%
1.39%
0.10
9525.99 91.90% קרנות חדשות 8645 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.1%
5.86%
1.68%
0.17
976.01 99.90% קרנות כלליות 8604 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.08%
4.80%
14.49%
26.56%
1.68%
0.17
384.37 93.80% קרנות חדשות 8603 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.29%
5.38%
18.64%
32.46%
1.68%
0.17
75152.72 90.80% קרנות חדשות 8602 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.41%
5.37%
17.88%
31.48%
1.59%
0.17
24597.61 89.90% קרנות חדשות 8588 הראל פנסיה וגמל בע"מ
0.49%
5.38%
11.63%
14.41%
1.59%
0.17
251954.76 96.80% קרנות חדשות 9097 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.04%
11.82%
19.62%
43.91%
1.78%
0.16
7991890.33 79.10% קרנות חדשות 8812 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.05%
3.18%
13.33%
26.05%
1.59%
0.17
66541.87 94.00% קרנות חדשות 8806 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-0.55%
8.30%
14.63%
29.44%
1.68%
0.17
3601989.91 81.50% קרנות חדשות 8803 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.06%
10.40%
17.84%
37.12%
1.68%
0.17
7392282.29 82.60% קרנות חדשות 8802 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.7%
10.84%
11.32%
30.84%
1.68%
0.17
1125741.85 81.20% קרנות כלליות 9453 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.42%
9.50%
9.48%
26.32%
1.68%
0.17
398160 82.10% קרנות כלליות 9454 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.04%
7.59%
6.20%
18.53%
1.68%
0.17
180346.26 83.30% קרנות כלליות 9455 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.62%
10.06%
9.82%
30.51%
1.59%
0.16
1349814.60 84.40% קרנות כלליות 9633 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.54%
9.03%
8.91%
26.95%
1.59%
0.16
565211.67 86.00% קרנות כלליות 9634 כלל פנסיה וגמל בע"מ
0.18%
4.24%
13.61%
24.98%
1.59%
0.16
10042.31 92.20% קרנות חדשות 9650 כלל פנסיה וגמל בע"מ
0.87%
7.00%
22.10%
34.85%
1.59%
0.16
50419.13 89.20% קרנות חדשות 9649 כלל פנסיה וגמל בע"מ
0.12%
6.65%
10.66%
19.08%
1.59%
0.16
160431.05 82.10% קרנות חדשות 9648 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.75%
12.29%
17.13%
46.60%
1.59%
0.16
5098044.64 91.10% קרנות חדשות 9647 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.08%
6.82%
5.77%
18.95%
1.59%
0.16
325938.17 85.20% קרנות כלליות 9635 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.2%
10.51%
18.66%
43.77%
1.59%
0.16
29871585.48 80.30% קרנות חדשות 9654 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.1%
9.81%
17.26%
39.02%
1.59%
0.16
10936049.50 82.10% קרנות חדשות 9655 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-0.61%
7.62%
14.89%
31.46%
1.59%
0.16
4462732.16 80.20% קרנות חדשות 9656 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.2%
12.76%
12.06%
38.19%
1.37%
0.13
16870913.96 85.10% קרנות חדשות 9757 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.37%
11.54%
3.95%
24.43%
1.37%
0.13
401073.68 91.00% קרנות כלליות 9761 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.03%
11.78%
12.38%
33.96%
1.37%
0.13
266717.88 91.70% קרנות חדשות 9760 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-0.36%
8.33%
12.17%
29.55%
1.37%
0.13
1629116.37 91.60% קרנות חדשות 9759 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-0.93%
11.94%
12.58%
33.97%
1.37%
0.13
3729795.50 90.20% קרנות חדשות 9758 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.1%
11.01%
5.42%
24.20%
1.37%
0.13
112711.95 92.90% קרנות כלליות 9762 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-0.56%
6.82%
3.57%
19.25%
1.37%
0.13
62853.15 93.20% קרנות כלליות 9763 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.37%
9.11%
17.73%
38.80%
1.59%
0.17
33308573.27 81.70% קרנות חדשות 9823 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.04%
8.78%
17.23%
36.09%
1.59%
0.17
8450797.57 81.20% קרנות חדשות 9827 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-0.58%
6.82%
12.96%
27.23%
1.59%
0.17
3737344.10 79.40% קרנות חדשות 9829 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-0.63%
8.93%
15.44%
31.40%
1.39%
0.10
3248173.04 81.90% קרנות חדשות 9968 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.06%
11.13%
20.35%
45.72%
1.39%
0.10
7745817.09 80.90% קרנות חדשות 9967 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.65%
9.17%
10.18%
28.10%
1.59%
0.17
1364180.09 80.70% קרנות כלליות 9862 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.41%
8.69%
8.47%
23.12%
1.59%
0.17
348218.26 81.30% קרנות כלליות 9858 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-0.95%
6.75%
4.59%
15.07%
1.59%
0.17
164439.50 83.60% קרנות כלליות 9856 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-0.47%
9.07%
14.68%
31.74%
1.60%
0.16
2870492.15 81.60% קרנות חדשות 9976 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.9%
11.47%
19.17%
41.02%
1.60%
0.16
7338874.60 80.60% קרנות חדשות 9975 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.19%
12.28%
21.70%
47.48%
1.60%
0.16
47330422.73 80.10% קרנות חדשות 9974 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.16%
7.51%
7.67%
19.78%
1.39%
0.10
105472.38 84.60% קרנות כלליות 9973 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.56%
10.12%
10.19%
27.51%
1.39%
0.10
205075.08 84.20% קרנות כלליות 9972 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-0.66%
5.00%
10.73%
17.33%
1.60%
0.16
81765.79 72.20% קרנות חדשות 9979 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.27%
8.57%
13.49%
29.01%
1.60%
0.16
69829.77 83.00% קרנות חדשות 9980 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.99%
11.08%
18.01%
33.66%
1.60%
0.16
1001569.47 93.50% קרנות חדשות 9984 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
0.71%
6.29%
19.61%
32.13%
1.60%
0.16
4647.87 91.40% קרנות חדשות 9987 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.67%
9.04%
13.59%
25.99%
1.60%
0.16
660028.69 88.60% קרנות חדשות 12118 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.21%
11.93%
17.91%
34.10%
1.60%
0.16
1272070.18 90.50% קרנות חדשות 12117 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.39%
13.35%
19.55%
38.64%
1.60%
0.16
3827499.17 92.10% קרנות חדשות 12116 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.05%
8.19%
22.22%
36.03%
1.59%
0.17
503307.20 93.80% קרנות חדשות 12028 הראל פנסיה וגמל בע"מ
0.15%
7.67%
20.73%
33.96%
1.59%
0.17
9146005.29 83.30% קרנות חדשות 12027 הראל פנסיה וגמל בע"מ
0.12%
9.03%
21.23%
38.26%
1.60%
0.16
5685825.22 84.20% קרנות חדשות 12119 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.02%
6.24%
4.11%
17.23%
1.60%
0.16
231281.52 83.20% קרנות כלליות 12120 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
0.44%
9.08%
23.41%
38.32%
1.37%
0.13
1603444.66 90.80% קרנות חדשות 12138 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.47%
0.47%
-4.81%
4.44%
1.37%
0.13
74214.54 99.10% קרנות כלליות 12139 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-0.98%
7.04%
5.03%
15.64%
1.68%
0.17
211721.87 82.80% קרנות כלליות 12152 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.47%
6.77%
17.32%
27.72%
1.68%
0.17
22900.85 86.50% קרנות חדשות 12148 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-0.62%
11.46%
24.60%
43.89%
1.68%
0.17
55259.21 91.80% קרנות חדשות 12147 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-0.03%
8.85%
21.84%
34.03%
1.68%
0.17
68879.55 94.10% קרנות חדשות 12146 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
0.07%
8.72%
22.69%
37.19%
1.68%
0.17
9016728.11 84.80% קרנות חדשות 12145 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.56%
9.05%
8.01%
21.73%
1.59%
0.17
274014.68 85.60% קרנות כלליות 12140 הראל פנסיה וגמל בע"מ
0.06%
8.99%
21.86%
34.50%
1.59%
0.16
55516.82 93.30% קרנות חדשות 12176 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.09%
9.91%
8.25%
20.36%
1.39%
0.10
80711.88 84.20% קרנות כלליות 12158 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
0.13%
9.41%
22.05%
36.35%
1.39%
0.10
2168708.39 85.10% קרנות חדשות 12157 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
0.13%
8.72%
22.59%
35.33%
1.78%
0.16
19114838.39 82.40% קרנות חדשות 12155 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.55%
7.60%
7.63%
17.54%
1.78%
0.16
631066.27 78.80% קרנות כלליות 12154 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-2.3%
17.65%
4.78%
1.37%
0.13
126417.97 93.50% קרנות כלליות 13211 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-0.15%
8.58%
21.49%
1.39%
0.10
46225.30 93.90% קרנות חדשות 12966 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.43%
15.08%
10.71%
44.78%
1.37%
0.13
2985153.38 90.30% קרנות חדשות 12419 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.33%
8.44%
7.61%
25.68%
1.59%
0.16
359164.93 85.10% קרנות כלליות 12251 כלל פנסיה וגמל בע"מ
0.19%
7.98%
22.15%
38.70%
1.59%
0.16
7309550.73 81.50% קרנות חדשות 12177 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.31%
20.86%
40.29%
1.39%
0.10
4456256.76 96.40% קרנות חדשות 13260 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.04%
5.63%
2.55%
1.59%
0.16
17364.21 89.80% קרנות כלליות 13226 כלל פנסיה וגמל בע"מ
0.31%
4.75%
6.63%
1.59%
0.16
11694.86 89.40% קרנות כלליות 13214 כלל פנסיה וגמל בע"מ
0.48%
5.66%
12.67%
1.59%
0.16
140718.01 87.50% קרנות חדשות 13213 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.43%
11.84%
10.97%
1.37%
0.13
2280.29 99.40% קרנות כלליות 13212 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.64%
11.35%
9.50%
1.78%
0.16
25809.37 90.50% קרנות כלליות 13307 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.23%
12.29%
17.03%
1.78%
0.16
1033479.91 88.30% קרנות חדשות 13303 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-2.6%
-1.61%
1.39%
0.10
353.50 99.90% קרנות כלליות 13286 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-2.23%
26.50%
42.05%
1.39%
0.10
348489.59 98.90% קרנות כלליות 13285 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
0.32%
4.57%
5.77%
1.59%
0.17
12278.08 100.00% קרנות כלליות 13279 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-3.21%
14.12%
13.41%
1.59%
0.17
333427.51 93.70% קרנות כלליות 13278 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-0.25%
9.91%
12.09%
1.78%
0.16
22023.88 92.20% קרנות כלליות 13351 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.58%
17.07%
28.25%
1.78%
0.16
3184099.01 97.50% קרנות חדשות 13350 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
0.06%
10.01%
17.61%
1.78%
0.16
300573.07 90.10% קרנות חדשות 13349 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.26%
21.24%
39.43%
1.59%
0.16
7044654.99 96.80% קרנות חדשות 13347 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.23%
20.61%
40.64%
1.60%
0.16
12481471 96.40% קרנות חדשות 13335 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.12%
20.64%
27.55%
1.78%
0.16
320255.02 100.00% קרנות כלליות 13352 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.72%
22.77%
40.71%
1.59%
0.17
13211319.64 97.00% קרנות חדשות 13415 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.33%
28.41%
44.68%
1.59%
0.17
965743.40 99.60% קרנות כלליות 13424 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-2.17%
26.03%
1.60%
0.16
1168015.40 98.60% קרנות כלליות 13465 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.13%
21.33%
39.28%
1.68%
0.17
6639172.58 96.70% קרנות חדשות 13572 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.55%
17.68%
1.37%
0.13
350574.65 96.60% קרנות חדשות 13819 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-3.01%
14.00%
1.59%
0.16
271748.51 92.90% קרנות כלליות 13698 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.4%
3.63%
1.59%
0.17
4427.85 99.90% קרנות כלליות 13685 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.78%
6.99%
1.59%
0.17
13606.49 99.80% קרנות כלליות 13684 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.9%
26.40%
1.68%
0.17
566300.65 99.20% קרנות כלליות 13627 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-0.72%
14.06%
1.00%
0.22
908425.31 86.20% קרנות חדשות 13910 מור גמל ופנסיה בע"מ
-0.91%
15.27%
1.00%
0.22
2359194.58 85.90% קרנות חדשות 13909 מור גמל ופנסיה בע"מ
-0.97%
21.53%
1.78%
0.16
6259246.64 96.30% קרנות חדשות 13887 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.67%
27.04%
1.78%
0.16
430918.96 98.30% קרנות כלליות 13875 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-2.83%
23.75%
1.37%
0.13
17990.35 99.00% קרנות כלליות 13820 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
0.69%
8.02%
1.00%
0.22
68797.22 90.10% קרנות חדשות 13916 מור גמל ופנסיה בע"מ
-1.03%
16.39%
1.00%
0.22
186478.47 92.30% קרנות חדשות 13915 מור גמל ופנסיה בע"מ
0.47%
5.52%
1.00%
0.22
14263.75 97.40% קרנות חדשות 13914 מור גמל ופנסיה בע"מ
0.17%
9.05%
1.00%
0.22
12282.26 83.50% קרנות חדשות 13913 מור גמל ופנסיה בע"מ
-1.06%
17.33%
1.00%
0.22
1456727.48 90.40% קרנות חדשות 13912 מור גמל ופנסיה בע"מ
-0.53%
10.79%
1.00%
0.22
251010.75 86.20% קרנות חדשות 13911 מור גמל ופנסיה בע"מ
-2.49%
19.01%
1.00%
0.22
58622.78 91.00% קרנות כלליות 13922 מור גמל ופנסיה בע"מ
-0.73%
9.97%
1.00%
0.22
11303.58 88.40% קרנות כלליות 13921 מור גמל ופנסיה בע"מ
-1.23%
13.89%
1.00%
0.22
29649.50 85.70% קרנות כלליות 13920 מור גמל ופנסיה בע"מ
-1.33%
15.10%
1.00%
0.22
77015.36 86.80% קרנות כלליות 13919 מור גמל ופנסיה בע"מ
-0.13%
9.80%
1.00%
0.22
1566.09 86.30% קרנות חדשות 13917 מור גמל ופנסיה בע"מ
-0.81%
15.45%
1.00%
0.19
108298.56 94.40% קרנות חדשות 14037 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.37%
5.33%
1.00%
0.22
11006.74 92.20% קרנות כלליות 13927 מור גמל ופנסיה בע"מ
0.3%
4.65%
1.00%
0.22
612.23 100.00% קרנות כלליות 13926 מור גמל ופנסיה בע"מ
-1.95%
18.64%
1.00%
0.22
7110.94 91.90% קרנות כלליות 13925 מור גמל ופנסיה בע"מ
-0.31%
7.13%
1.00%
0.22
43.44 88.40% קרנות כלליות 13924 מור גמל ופנסיה בע"מ
-0.07%
5.10%
1.00%
0.22
1026.37 89.30% קרנות כלליות 13923 מור גמל ופנסיה בע"מ
0.04%
11.30%
1.00%
0.19
3968.72 91.50% קרנות חדשות 14043 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.33%
14.47%
1.00%
0.19
9542.97 97.50% קרנות חדשות 14042 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.34%
16.08%
1.00%
0.19
13171.93 97.20% קרנות חדשות 14040 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.6%
11.98%
1.00%
0.19
21001.26 95.00% קרנות חדשות 14039 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.72%
14.71%
1.00%
0.19
27893.48 95.40% קרנות חדשות 14038 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-1.36%
27.39%
1.00%
0.19
1287.37 98.90% קרנות כלליות 14058 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.69%
21.18%
1.00%
0.19
17200.64 97.10% קרנות חדשות 14054 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.66%
21.18%
1.00%
0.19
1205.43 100.00% קרנות כלליות 14048 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.81%
10.96%
1.00%
0.19
289.77 95.50% קרנות כלליות 14047 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.88%
13.78%
1.00%
0.19
1020.20 96.20% קרנות כלליות 14046 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-1.3%
14.28%
1.00%
0.19
1264.95 95.50% קרנות כלליות 14045 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
-0.6%
5.10%
1.59%
0.17
26503.31 91.90% קרנות חדשות 14199 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.01%
10.87%
1.59%
0.17
77077.75 97.20% קרנות חדשות 14198 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-2.5%
-4.84%
1.59%
0.17
631.80 95.80% קרנות כלליות 14194 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-0.66%
3.95%
1.59%
0.17
1656.49 89.60% קרנות כלליות 14193 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.46%
11.27%
1.59%
0.17
4170.20 100.00% קרנות כלליות 14192 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-1.8%
19.23%
1.60%
0.16
88008.32 91.30% קרנות כלליות 14082 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.78%
11.94%
1.59%
0.16
23902.42 99.80% קרנות כלליות 14238 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-0.75%
13.17%
1.59%
0.16
101332.54 97.10% קרנות חדשות 14233 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.52%
10.58%
1.59%
0.16
8861.49 91.30% קרנות חדשות 14232 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-2.19%
9.44%
1.59%
0.16
742.51 91.20% קרנות כלליות 14231 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.7%
-1.48%
1.59%
0.17
12286.10 93.90% קרנות חדשות 14200 הראל פנסיה וגמל בע"מ
-2.49%
21.08%
1.39%
0.10
74646.68 95.60% קרנות חדשות 14260 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.02%
11.35%
1.39%
0.10
4094.63 90.70% קרנות חדשות 14259 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.67%
9.04%
1.68%
0.17
1958.77 99.70% קרנות כלליות 14245 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.77%
10.81%
1.68%
0.17
645.35 93.50% קרנות כלליות 14244 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.1%
10.74%
1.68%
0.17
51805.44 97.10% קרנות חדשות 14243 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.28%
11.09%
1.68%
0.17
14333.46 91.00% קרנות חדשות 14242 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
-1.84%
-0.89%
1.39%
0.10
2059.70 97.10% קרנות חדשות 14261 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.3%
10.93%
1.39%
0.10
556.88 91.30% קרנות כלליות 14267 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-3.8%
27.98%
1.39%
0.10
12971.82 97.50% קרנות כלליות 14268 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-0.98%
-3.07%
1.39%
0.10
140.51 99.80% קרנות כלליות 14269 מיטב גמל ופנסיה בע"מ
-1.43%
9.25%
1.60%
0.16
4922.43 90.00% קרנות כלליות 14287 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.08%
11.05%
1.60%
0.16
44951.69 89.30% קרנות חדשות 14286 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.23%
11.74%
1.60%
0.16
6608.12 88.90% קרנות חדשות 14285 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-0.73%
11.95%
1.78%
0.16
156209.97 96.60% קרנות חדשות 14278 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.1%
9.53%
1.78%
0.16
5326.55 88.00% קרנות חדשות 14277 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.61%
9.04%
1.37%
0.13
257.06 99.40% קרנות כלליות 14305 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-2.74%
8.86%
1.37%
0.13
27.70 95.80% קרנות כלליות 14304 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.35%
12.94%
1.37%
0.13
23161.41 96.60% קרנות חדשות 14303 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.91%
12.03%
1.37%
0.13
3866.56 93.40% קרנות חדשות 14302 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
-1.51%
10.79%
1.60%
0.16
506.58 88.90% קרנות כלליות 14288 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
-1.69%
8.30%
1.78%
0.16
1027.46 88.60% קרנות כלליות 14308 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.14%
12.01%
1.78%
0.16
11237.84 98.60% קרנות כלליות 14309 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-0.32%
10.16%
1.00%
0.22
6985.24 92.30% קרנות חדשות 14339 מור גמל ופנסיה בע"מ
-0.75%
7.80%
1.00%
0.22
9166.60 90.90% קרנות חדשות 14340 מור גמל ופנסיה בע"מ
-2.37%
-1.37%
1.78%
0.16
111.09 100.00% קרנות כלליות 14349 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.74%
-1.21%
1.78%
0.16
3570.73 97.90% קרנות חדשות 14348 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-1.35%
6.01%
1.00%
0.22
93.08 91.40% קרנות כלליות 14338 מור גמל ופנסיה בע"מ
9.67%
1.00%
0.19
97.10% קרנות חדשות 14334 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
9.05%
1.00%
0.19
100.00% קרנות כלליות 14049 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
3.09%
1.00%
0.22
96.60% קרנות כלליות 14337 מור גמל ופנסיה בע"מ
9.43%
1.78%
0.16
92.10% קרנות כלליות 14677 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
-3.79%
-4.83%
7.23%
1.63%
0.17
143545.84 94.70% קרנות כלליות 2206 כלל פנסיה וגמל בע"מ
4.25%
4.68%
1.63%
0.17
11965.80 89.60% קרנות כלליות 13214 כלל פנסיה וגמל בע"מ
10.62%
1.37%
0.13
99.30% קרנות כלליות 14854 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
8.59%
1.37%
0.13
97.00% קרנות חדשות 14850 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
5.17%
1.00%
0.19
97.30% קרנות חדשות 14333 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
9.55%
1.59%
0.16
99.20% קרנות כלליות 14795 כלל פנסיה וגמל בע"מ
4.08%
1.68%
0.17
96.40% קרנות חדשות 14929 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
3.21%
1.68%
0.17
98.70% קרנות כלליות 14930 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
2.17%
1.59%
0.17
97.50% קרנות חדשות 15038 הראל פנסיה וגמל בע"מ
2.19%
1.59%
0.17
100.00% קרנות כלליות 15039 הראל פנסיה וגמל בע"מ
9.46%
20.26%
42.46%
1.59%
0.16
52798909.13 77.20% קרנות חדשות 2002 כלל פנסיה וגמל בע"מ
11.22%
17.10%
30.70%
1.59%
0.16
724482.09 96.00% קרנות חדשות 2004 כלל פנסיה וגמל בע"מ
4.53%
14.99%
26.99%
1.59%
0.16
2399947.66 86.50% קרנות חדשות 2205 כלל פנסיה וגמל בע"מ
7.28%
10.74%
19.39%
1.59%
0.16
156730.79 82.20% קרנות חדשות 9648 כלל פנסיה וגמל בע"מ
6.80%
21.79%
34.96%
1.59%
0.16
50365.75 89.20% קרנות חדשות 9649 כלל פנסיה וגמל בע"מ
5.83%
12.15%
1.59%
0.16
137514.70 86.40% קרנות חדשות 13213 כלל פנסיה וגמל בע"מ
21.40%
1.59%
0.16
5790860.32 95.80% קרנות חדשות 13347 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-4.41%
1.59%
0.16
99.20% קרנות כלליות 15091 כלל פנסיה וגמל בע"מ
-1.85%
1.59%
0.16
97.40% קרנות חדשות 15092 כלל פנסיה וגמל בע"מ
התחל השוואה
×
×

הבהרה!

כל הנתונים נאספים מאתר פנסיה נט של רשות שוק ההון, ביטוח ופיננסים. אין לראות בהשוואה זו המלצה להשקעה או חיסכון.

מדד שירות קרנות פנסיה

חברה מדד שירות קרנות פנסיה ציון מדד שביעות רצון משימוש בדיגיטל ציון מדד זמני מענה טלפוני ציון מדד תלונות הציבור ציון מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות
הראל פנסיה 82 76 89 84 81
כלל פנסיה וגמל 81 76 71 84 82
מגדל מקפת 80 70 95 83 78
הפניקס פנסיה וגמל 79 71 69 81 81
מנורה מבטחים פנסיה 76 62 81 80 76
אלטשולר שחם 75 73 35 74 81
מיטב דש 74 62 66 71 76
ממוצע 78 70 72 80 79

כל מה שתרצו לדעת על קרנות הפנסיה

איך מפקידים לקרן פנסיה?

צפה בתשובה

הפקדות לקרן פנסיה מבוצעות בדרך כלל אוטומטית מהמשכורת שלך אם אתה שכיר. לעצמאים, הם תורמים את התרומות הללו בעצמם.

ממתי אפשר להתחיל להפקיד לקרן פנסיה?

צפה בתשובה

אפשר להתחיל להפקיד לקרן פנסיה מיד עם תחילת העבודה. מומלץ להתחיל מוקדם כדי לקצור את היתרונות של שילוב ארוך טווח ולצבור חיסכון גבוה יותר.

מהו אחוז ההפקדה החודשי לקרן פנסיה?

צפה בתשובה

ההפקדה החודשית לקרן פנסיה היא עד 7% על ידי המבוטח ובין 7.5% ל-8.33% על ידי המעסיק.

כמה המעסיק צריך להפריש לקרן פנסיה?

צפה בתשובה

על מעסיק להפריש לקרן פנסיה בין 7.5% ל-8.33% משכר העובד.

כמה העובד צריך להפריש לקרן פנסיה?

צפה בתשובה

על העובד להפריש עד 7% משכרו לקרן פנסיה.

מתי אפשר להוציא כסף מקרן הפנסיה?

צפה בתשובה

בדרך כלל ניתן למשוך כסף מקרן הפנסיה בהגיעו לגיל הפרישה או במקרה של "אירוע מזכה", כגון נכות.

איך בוחרים קרן פנסיה?

צפה בתשובה

בחירת קרן פנסיה כרוכה בהתחשבות במספר גורמים, ביניהם התשואה לטווח ארוך של הקרן, איכות החברה המנהלת, אוכלוסיית המבוטחים והתאמה של הקרן לצרכים המשתנים שלכם.

איך אפשר לדעת איזו קרן פנסיה רווחית?

צפה בתשובה

כדי לקבוע את הרווחיות של קרן פנסיה, צריך לשקול את הביצועים ההיסטוריים שלה, הכוללים את התשואה לטווח ארוך של הקרן.

מהם דמי הניהול המקסימאליים שאפשר לגבות בחוק?

צפה בתשובה

עבור קרנות פנסיה מקיפות חדשות, דמי הניהול המקסימליים הם עד 6% מההפקדות השוטפות ועד 0.5% מהסכום הצבור. קרנות כלליות מגבילות את דמי הניהול לעד 4% מההפקדות השוטפות ועד 1.05% מהסכום שנצבר.

איך עוברים קרן פנסיה?

צפה בתשובה

כדי להעביר קרן פנסיה, בדרך כלל תצטרך לפנות לספק קרן הפנסיה הנוכחי שלך ולספק החדש שלך, להשלים את הניירת הדרושה ולוודא שהפרמיות שלך משולמות על מנת לשמור על המשכיות של הוותק המקורי שלך.

איך אפשר להשוות קרנות פנסיה?

צפה בתשובה

ניתן להשוות בין קרנות פנסיה לפי התשואה לטווח ארוך, דמי הניהול, איכות החברה המנהלת, אוכלוסיית המבוטחים והתאמה של הקרן לצרכים המשתנים שלכם.

איך אפשר לדעת את אחוז התשואה הגבוה ביותר בקרנות פנסיה?

צפה בתשובה

כדי לקבוע את אחוז התשואה הגבוה ביותר בקרנות הפנסיה, יהיה עליך לסקור את נתוני הביצועים ההיסטוריים שלהן. מידע זה זמין בדרך כלל דרך הדוחות השנתיים והרבעוניים של קרן הפנסיה או דרך כלי חדשות פיננסיים ופלטפורמות ניתוח.

מה ההבדל בין קרנות פנסיה ותיקות לחדשות?

צפה בתשובה

לפני 1995, קרנות הפנסיה בישראל, כמו אלו המנוהלות על ידי ההסתדרות, שילמו קצבאות על בסיס זכויות הוותק של המבוטחים. אלה סגורים כעת למצטרפים חדשים, אם כי מבוטחים ותיקים יכולים להמשיך לחסוך בהם או לעבור לקרנות ותיקות אחרות. אולם לאחר שנת 1995, עקב חוסר איזון בקופות הוותיקות, נפתחו חדשות, בהן כל מבוטח מנהל את חשבון החיסכון שלו. כ-30% מהכספים הללו מושקעים באגרות חוב ריבית מסובסדות ממשלתיות, והיתר בשוק ההון. קרנות חדשות אלו מציעות קצבה חודשית לאחר פרישה, קצבת שאירים עם פטירה וקצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה.

מה ההבדל בין אפיק הון לאפיק קצבה?

צפה בתשובה

אפיק הוני מספק סכום חד פעמי עם הזכאות, ואילו אפיק קצבה משתמש בחיסכון שנצבר כדי לשלם קצבה בעתיד. הכספים לקצבה זו מגיעים מהפקדות למוצרים פנסיוניים מאז 2008.

איזה סוג של דמי ניהול גובות קרנות הפנסיה?

צפה בתשובה

קרנות פנסיה חדשות גובות מהמבוטחים דמי ניהול בשיעורים הקבועים בחוק. עבור קרנות מקיפות חדשות, זה כולל תקרת עמלה של עד 6% מההפקדות השוטפות ודמי ניהול של עד 0.5% מהסכום שנצבר. קרנות כלליות מגבילות את דמי הניהול לעד 4% מההפקדות השוטפות ודמי ניהול של עד 1.05% מהסכום שנצבר.

האם מעסיק חייב להפריש לקרן פנסיה של עובד?

צפה בתשובה

החל מ-1 בינואר 2008, הסכם פנסיה חובה מחייב מעסיקים להעמיד הסדר פנסיוני לכל העובדים מעל גיל 21 (גברים) או 20 (נשים) ללא הסדר פנסיוני מועיל קיים. ההפרשות מתחילות לאחר 3 חודשי העסקה לעובדים בביטוח פנסיוני קיים ולאחר 6 חודשים לחסרים.

מהו "אירוע מזכה" במסגרת קרן פנסיה?

צפה בתשובה

אירוע מזכה הוא כזה המזכה את המבוטח או התלויים בו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון תחילת קצבת זקנה, קצבת נכות או קצבת שאירים עם פטירת המבוטח.

מה זה קצבת פרישה, קצבת נכות וקצבת שאירים?

צפה בתשובה

מדובר בשלושה סוגי קצבאות הניתנות על ידי קרן פנסיה: קצבת פרישה היא הכנסה חודשית מגיל פרישה למשך שארית חייך. קצבת נכות היא הכנסה חודשית המשולמת במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה. קצבת שאירים היא הכנסה חודשית הניתנת לשאירים של עמית שנפטר.

האם עצמאי יכול להצטרף לקרן פנסיה?

צפה בתשובה

כן, עצמאים יכולים להצטרף לקרנות פנסיה, להפריש עד 16.5% מההכנסה המרבית כהגדרתם בחוק וליהנות מהטבות מס משמעותיות.

האם ניתן להחליף מסלול בתוך קרן פנסיה?

צפה בתשובה

כן, ניתן לעבור בין מסלולי ביטוח והשקעה שונים בתוך קרן פנסיה בכל עת.