קיבוע זכויות

שגיא שרון 24 באפריל 2024
Share on whatsapp

קיבוע זכויות הינו הליך לפטור ממס ליוצאים לפנסיה בגיל פרישה (67 לגברים או 65-62 לנשים). ההליך מתבצע בין יום הפרישה לבין קבלת קצבת הפנסיה, הזכאים לקיבוע זכויות הם כל מי שפרש לפנסיה בשנת 2012 ולאחריה, ניתן להגיש את הבקשה לקיבוע זכויות באמצעות טופס 161ד'.

באמצעות הליך קיבוע זכויות על הפורש לבחור איך לנצל את הפטור ממס או לשלב בינהם:

 • פטור ממס על קצבה מוכרת (קצבת זקנה חודשית)
 • פטור ממס היוון קצבה (משיכה חד פעמית של כספי הפנסיה)
 • פטור ממס על משיכה של מענקי פרישה (פיצויים, ימי מחלה)

קיבוע זכויות הליך לפטור מס

תוכן עניינים

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating

  מהו גובה סל ההטבות שהמדינה מעניקה?

  גובה המענק לכל פורש עומד על 853,632 ש"ח בשנת 2023 ועולה בהדרגה עד שיגיע למיליון ש"ח בשנת 2025. המענק מחולק בין כל המרכיבים לניצול פטור ממס.

  ניתן לקבל את הכסף רטרואקטיבית!

  גברים ונשים שפרשו לאחר שנת 2012 יכולים לבצע קיבוע זכויות רטרואקטיבית. פעולה רטרואקטיבית מן הסוג הזה אפשרית כדי להגיש בקשה למס הכנסה לקבלת החזר מס עד 6 שנים לאחור. גם במקרים כאלה של קיבוע זכויות פנסיוני, צריך להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס ולוודא שמגישים את הטפסים הנכונים.

  תהליך קיבוע הזכויות

  מטרתו העיקרית של הליך קיבוע זכויות הוא פטור ממס הכנסה על קצבת הפנסיה שלכם, ניתן להגיש בקשה לקיבוע זכויות באמצעות טופס 161ד'.

  1. בתהליך קיבוע זכויות בשלב הראשוני בוחר הגימלאי איך לקבל את הפטור ממס או לשלב ביניהם על כספי הפנסיה שלו: פטור ממס על קצבה מזכה (קצבה מזכה מתייחסת לקצבה חייבת במס המשולמת מכספים שקיבלו הטבת מס בעת ההפקדה) או פטור ממס היוון קצבה (משיכה חד פעמית מכספי הפנסיה)
  2. ריכוז מסמכים – כדי לעשות את הליך קיבוע הזכויות על הגימלאי לרכז את: תלושי שכר, אישור תשלום על קבצאות, דוחות שנתיים מקופות הגמל וטפסי 161 לאורך כל תקופת העבודה מהמעסיקים ומגישים זאת לפקיד השומה.
  3. לאחר מכן מחליטים הגמלאים כיצד ינצלו את הפטור המגיע להם ומצהירים זאת מול מס הכנסה. אם פרשת מעבודתך בשנת 2012 או לאחריה ומאז הגעת לגיל הפרישה שנקבע בתוכנית הפנסיה שלך, עליך למלא ולהגיש טופס 161 ד , לפקיד השומה.

  שימו לב! מס הכנסה לא עוזר במילוי טופס הבקשה לקיבוע זכויות (161ד') לכן מומלץ לבצע את הליך זה בעזרת סוכן פנסיוני בעל רישיון ממשרד האוצר.

  החלטה גורלית שעשויה להסתכם בהרבה כסף!

  קיבוע זכויות לפי תיקון 190 וסעיף 9א'

  בשנת 2012 הועבר תיקון 190 במסגרת פקודת מס הכנסה, תוך הוספה ספציפית של סעיף 9א. סעיף זה מתייחס לפטור ממס בגין קצבאות ומענקים שקיבלו עובדים במהלך שנות עבודתם. בתיקון 190 הוכנס פטור חדש ממס פנסיה מזכה בסכום מרבי של 8,190 ₪ החל משנת 2012, הצמוד למדד ומתעדכן מדי שנה בחודש ינואר.
  הפטור אינו ניתן על כל 8,190 ₪ אלא על אחוז מהם, ההולך וגדל עם הזמן.

  פטור מהכנסה נוספת שאינה פנסיה

  הכנסה נוספת שאינה פנסיה, כגון הכנסה מחיסכון, השקעות או השכרת נכסים, חייבת במס ויש לה פטורים שונים, כגון פטור של 35% על ריבית חיסכון בנקאי או הכנסה משכירות. התיקון מבחין בין סוגים שונים של קצבאות, לרבות קצבאות מוכרות (פטורות ממס) וקצבאות מזכה (הזכאיות לפטורים לפי תיקון 190).מומלץ להתייעץ עם מומחה לפנסיה על מנת לוודא שהגמלאים יקבלו את מלוא הזכויות והפטורים המגיעים להם לפי נוסחת השילוב הישנה או תיקון 190.

  פטור מס הכנסה על הפנסיה בזכות קיבוע זכויות

  מתי עושים קיבוע זכויות?

  אחד המרכיבים שיש להבין הוא רצף האירועים כאשר אדם עוזב את מקום עבודתו. עם יציאתם מעבודתם, מתבצע חישוב מיסוי פרישה ראשוני. כך זה עובד: עם עזיבתו, המעסיק מציג לעובד העוזב טופס 161 המפרט את היתרות הצבורות בקופות הפיצויים בתקופת עבודתו. בטופס זה מפורטים גם תשלומים חד-פעמיים ששולמו על ידי המעסיק, כגון פיצויים מעבר לקופות, הודעות מוקדמות, פדיון ימי מחלה לעובדי המגזר הציבורי וכל מענק מיוחד בעת עזיבה.

  מה זה קיבוע זכויות?

  סעיף 9א לפקודת מס הכנסה מאפשר לגברים שהגיעו לגיל 67 ולנשים שהגיעו לגיל 62 לבחור כיצד לנצל את הזכויות שלהם. זהו בעצם הליך לקבלת פטור ממס הכנסה בעת קבלת הקצבה החודשית בהגיעם לגיל פרישה. המטרה מאחורי הליך זה היא לאסוף את כל המידע הרלוונטי לגבי הכנסה צפויה של העובד הפורש. זה מאפשר לאחר מכן לפקיד השומה לחשב את הזכאות לפטור ממס על קצבה מזכה. כמו כן, הזכאות לפטור ממס הכנסה בגין היוון פנסיה מחושבת על פי פרטיו הספציפיים של הפרט.

  טופס 161ד: בקשה לקיבוע זכויות מול מס הכנסה

  ניתן לבצע קיבוע זכויות ולקבל את פטור ממס הכנסה מתייחס לאלה אשר עוזבים את מקום עבודתם כדי לצאת לפנסיה, אלה היוצאים לפנסיית נכות מאחר והם זכאים ל 75% נכות מביטוח לאומי באופן קבוע ואלה הממשיכים לעבוד לאחר שהגיעו לגיל פרישה. בנוסף ניתן להגיש את הבקשה לקיבוע זכויות רטרואקטיבית ממס הכנסה ולקבל החזר מס 6 שנים אחורה.

  הפטור מחולק לפטור בסיסי על 35% מהקצבה המזכה (זו החייבת במס בעת המשיכה) ותודות לתיקון 190 לפטור נוסף העומד כעת (2023) על 17% מהקצבה ועתיד לעלות בהדרגה ל 32% בשנת 2025.

  בטופס 161ד מצהירים בפני מס הכנסה:

  • כיצד לממש את הפטור: האם להוון את הקצבה, למשוך אותך כפי שהיא פטורה ממס או לשלב בין הדרכים.
  • מדוע פרשתם מהעבודה: נכות, פנסיה או שברצונכם להמשיך לעבוד.
  • אילו קצבאות היוונתם בעבר: איזה סכום ברצונכם להוון אם בכלל כעת ולהצהיר על סכומים שברצונכם להוון בעתיד כך שיכנסו לחישוב הפטור מרשות המיסים.
  • כיצד ברצונכם לממש את העלייה באחוז הפטור הנוסף שעולה בהדרגה עם השנים.

  למה צריך לשים לב במילוי טופס 161ד?

  • בסעיף 2- שימו לב על אלו מענקים פטורים אתם מכריזים (כאמור לא כולם אמורים להיכלל בחישוב סל הפטור).
  • בסעיפים 5 ו-7  מומלץ להתייעץ עם מתכנן פיננסי מומלץ כדי להבין איך תוכלו לתכנן את העתיד כדי להימנע מניצול לא נכון של הפטור ממס הכנסה.
  • אם  הגעתם לגיל הזכאות לפני 2012 אתם זכאים לחישוב הפטור לפי הנוסחה הישנה וגם פה יועץ פנסיוני יכול לחסוך לכם הון (על ההחלטה מצהירים בסעיף 6).
  • בחלק של הצהרות וחתימות אתם חותמים שמילאתם את הטופס לפי שיקול דעתכם או בייעוץ מומחה מטעמכם ולאחר תקופת השינויים לא תוכלו עוד לחזור בכם. תקופת השינויים עורכת כעת 120 יום (בעבר 90 יום).

  איך ממלאים טופס 161 ד'?

  סעיף א: פרטים אישיים.

  סעיף ב: קיבוע זכויות.

  1. בוחרים בסיבת היציאה לפנסיה.
  2. מכריזים על המענקים שמשכתם בעבר שאמורים להתקזז עם סל הפטור.
  3. מכריזים על קצבאות שהיוונתם בעבר.
  4. אם ברצונכם להמשיך לעבוד לאחר ההגעה לגיל הזכאות, הכריזו על כך ועל המעסיק בסעיף זה.
  5. אם ברצונכם למשוך סכומים נוספים מתוך הקבצה בשימוש הפטור ממס הכנסה, הכריזו על כך פה.
  6. אלו שהגיעו לגיל הגמלאות לפני 2012 זכאים לחישוב לפי הנוסחה הישנה (זאת מלפני 2012) מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי טרם קבלת ההחלטה.
  7. סעיף נוסף להיוון קצבה עתידית המכריז על כך שאתם מודעים לכך שהמעשה מקטין את קצבת הפנסיה.
  8. בחרו כיצד תנצלו את עליית אחוז הפטור הנוסף עם השנים.
  9. אם ניגשתם למסלול המקוצר ע"י מילוי טופס 161 ח ואם לא הצהירו על כך בסעיף זה.

  האם ניתן להתחרט על החלטתי בטופס קיבוע זכויות?

  כן אך התשובה מוגבלת בזמן. בחלקו של הטופס המוקדש להצהרות וחתימות הנכס חותמים על כך שידוע לכם כי לאחר תקופת השינויים לא תוכלו לשנות את החלטתכם. תקופת השינויים עורכת 120 יום החל מיום הגשת הבקשה.

  מהו קיבוע זכויות מהיר?

  ידוע גם בשם המסלול המקוצר הוא דרך לקבל את הפטור הנוסף ישר מהחברה המנהלת את החיסכון ללא פניה למס הכנסה. אלה שהיוונו סכום גדול מקצבת הפנסיה ולכן לא זכאים עוד לפטור הבסיסי או אלו הנמנעים מסיבה כלשהי מהתעסקות עם הביטוח הפנסיוני שלהם יכולים לקבל את הזכאות על ידי מילוי טופס 161 ח או 161 י.

  האם כדאי לבצע קיבוע זכויות מהיר?

  ההנחה הרווחת היא שאלו הניגשים למסלול המהיר/המקוצר משכו את הפטור בדרך של היוון קצבה בעבר. המסלול עצמו קיים כדי לעודד כמה שיותר גמלאים שלא ניצלו את אפשרויות הפטור שלהם בכלל, לקבל לפחות אותו. במידה ולא ביצעתם היוון קצבה גדול מדי הצעתנו היא שלא תיגשו למסלול המהיר ותנצלו את הפטור מתשלום מס הכנסה כך שתשלמו כמה שפחות.

  מה זה אומר מבחינת רשות המיסים?

  הזכויות נקבעות עם הגשת טפסים נדרשים ועמידה בתנאים שנקבעו על ידי רשות המיסים. מומלץ מאוד לעבור תהליך זה שכן ללא בדיקה מקיפה ומדויקת המותאמת לנתוני הפרט, יתכנו נסיבות שבהן הגמלאים ישלמו בסופו של דבר כספים עודפים כמס הכנסה. מילוי שגוי או לא הולם של טפסים, כמו טופס 161ד', יכול להיות בעל השלכות בלתי הפיכות, להשפיע על הכנסתו של הפורש. יש רק חלון צר של 90 יום לאחר ההגשה שבו ניתן לבצע כל שינוי. מכאן שקביעת זכויות במס הכנסה אינה רק עוד משימה בירוקרטית שגרתית, אלא צעד מכריע שיכול להשפיע עמוקות על ההכנסה לאחר הפרישה.

  איך מבצעים קיבוע זכויות פנסיה נכון לשנת 2024?

  החל מתאריך ה-1 בינואר 2024 והלאה, חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש. הציגה רשות המסים טופס 161 מתוקן, המשלב את טופס 161 הקודם עם טופס 161א. שינוי זה נעשה כדי להתאים לשינויי חקיקה שחלו מאז שנת 2000. בנוהל חדש זה, המעסיק ממלא את חלק א' של הטופס ומעביר אותו לעובד, אשר לאחר מכן נותן את תגובתו בחלק ב'. בהמשך, בהתאם למגוון בנסיבות העניין, המעסיק רשאי למלא חלק ג', לחתום עליו ולהעביר את הטופס לפקיד השומה, תוך מתן העתק לעובד. טופס מקיף זה, חובה מ-1 בנובמבר 2023, נועד לייעל את התהליך ולהפוך אותו לשקוף יותר.

  מה קובע חוזר מס הכנסה קיבוע זכויות?

  רשות המיסים פרסמה "מדריך פרישה" כדי לסייע לאנשים להבין את הניואנסים של הטופס החדש וסיפקה "הנחיות למעסיקים" לגבי התיעוד בטופס 161 החדש. כמו כן, ניתן עדכון ב-28 ביוני 2023, המציעה הבהרות ופרטים נוספים.

  מה ההיקף של קיבוע זכויות מס הכנסה?

  כאשר דנים בהוראות מיסוי פרישה, אלו מכתיבות את התקנות והדרכים להערכת תשלומי מס על קרנות חסכונות ופנסיה המיועדות למזונות לאחר פרישה. החקיקה מעודדת את הגמלאים לבחור במסלול פנסיוני, תוך שימת דגש על חשיבות החיים בכבוד בפנסיה. עם זאת, משולבת גמישות, המאפשרת לגמלאים לגשת לחלק מכספי הפנסיה שלהם באופן מיידי לצרכים שונים כמו טיפולים רפואיים, שיפוצים בבית או רכישת רכבים.

  קיבוע זכויות פנסיוני לעומת זכויות אחרות

  יש להדגיש כי קביעת הזכויות או "קיבוען" הן היבט מהותי במסגרת מס ההכנסה והפנסיה בישראל. הדגש על קביעת זכויות פנסיה, במיוחד קביעת זכויות פנסיה תקציביות, יכול להשפיע באופן משמעותי על מצבו הכלכלי של הפורש. זה הופך את הגמלאים לחיוניים להבין את התהליך והיתרונות של קביעות כאלה, לרבות פטורים ממס חודשי על קצבת זקנה, פטור ממס היוון קצבה, פטור ממס בגין פיצויי פיטורים ופטור ממס על מענק פרישה. בהתחשב במורכבויות התהליך, חיוני להיות מודע היטב או לפנות לייעוץ מומחה, כדי להבטיח שהגמלאים לא מקריבים בטעות את חסכונותיהם שהרוויחו קשה.

  מהי קצבה מזכה ומהי קצבה מוכרת?

  קצבה היא סכום חודשי המשולם לפורש לגמלאות לאורך כל ימי חייו.

  מכיוון שניתן לשלם מס הכנסה על הפקדות לחיסכון בעת ההפקדה ובעת המשיכה ומכיוון שאנו לא אמורים לשלם מס הכנסה פעמיים על אותו הסכום פקודת מס הכנסה הגדירה את שני סוגי הקצבאות קצבה מוכרת וקצבה מזכה.

  • קצבה מוכרת – הפקדה המוכרת למס הכנסה כיוון ששולם עליה מס בעת ההפקדה ולכן ניתן למשוך אותה כקצבה פטורה ממס.
  • קצבה מזכה – קצבה שקיבלה פטור ממס בעת ההפקדה ולכן היא "מזכה" את החוסך בתשלום מס הכנסה בעת המשיכה.

  לעיתים קרובות קצבאות פרישה וכדומה מוגדרות כמענקים.

  מה זה היוון קצבה ואיך זה משפיע על קיבוע זכויות?

  היוון קצבה הוא משיכת חלק מהסכום המיועד לקצבה בעתיד כסכום חד פעמי (הון). הסכום הנמשך יורד מגובה הקצבה שיקבל המושך בעתיד ואם בוחרים להוון קצבה ללא תשלום מס, אותו סכום יכול להיות מקוזז מהיתרה עבורה ניתן לקבל פטור ממס הכנסה אודות לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה (היתרה ידועה גם בשם "סל הפטור").

  האם כדאי להוון את הקצבה או לנצל את הפטור כפי שהוא?

  הכל תלוי בתוכניות שלכם ובמצבכם הבריאותי.

  מקדם הקצבה לפיו מחושבת גובה ההקצבה שתקבלו משתנה מעת לעת ולא תמיד מדובר במספר חיים המקף את תוחלת חייו של אדם ממוצע. אם אתם צופים חיים ארוכים ובריאות איתנה נכון יהיה לקבל את הפטור על הקצבה אחרת אולי כדאי להוון חלק מהקצבה כדי להספיק להנות מהכסף בפנסיה שחסכתם בזמן העבודה.

  אם התוכניות שלכם כוללות קניית דירות לילדים אולי כדאי להוון ואם מבחינתכם זה בסדר שיקבלו את הכסף מקרן הפנסיה השאירו את הפטור. כפי שכתבנו עליכם להחליט מה יותר נכון למצב האינדיבידואלי שלכם ואם התשובה אינה ברורה מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני מומחה.

  מלאות את ההצהרות והחתימות.

  איך משיכת פיצויי פיטורים משפיעה על קיבוע זכויות פנסיה?

  מאחר ופיצויי פיטורים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני, משיכת פיצויים בפטור מרשות המיסים מתקזזת עם הסכום אותו ניתן לקבל בפטור. למעשה בטופס 161 ד תאלצו להצהיר על משיכות שביצעתם 32 שנה לפני יום היציאה לגמלאות. כאשר מצהירים על משיכת מענק מוכפל הסכום אותו מושכים ב 1.35 והסכום היוצא מתקזז המיתרה לפטור.

  מענקים שלא מתקזזים עם היתרה לפטור:

  • אלו שהתקבלו לפני 32 השנים טרום היציאה לגמלאות.
  • מענקים שהתקבלו לפני השינוי ב1.1.12 רק אם חלפו מעל ל 15 שנה מתחילת קבלת קצבה מזכה.
  • מענקים לפורשי כוחות הביטחון.

  איך הקיזוז מסל הפטור מחושב?

  אותו סכום שקיבלנו פטור ממס הכנסה מוכפל ב 1.35 והתוצאה תרד מהסכום אותו ניתן לקבל פטור ממס (מסל הפטור).

   

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating

  אילו זכויות מקבעים ביציאה לגמלאות?

  צפה בתשובה

  סעיף 9א לפקודת מס הכנסה ותיקון 190 מזכים את אלו הפורשים מעבודתם כדי לצאת לפנסיה או לפנסיית נכות, בפטור ממס הכנסה עבור קצבה מזכה שעולה עם השנים ויגיע ב 2025 ל 67% מהקצבה המזכה. על אופן ניצול הפטור יש להצהיר במילוי טופס 161 ד אותו מומלץ למלא עם יועץ פיננסי או מתכנן פנסיוני.

  מה היא קצבה מזכה?

  צפה בתשובה

  קצבה שלא שולם עליה מס הכנסה בעת ההפקדה לכן חייבת במס בעת המשיכה.

  האם קיים פטור ממס לקצבה מוכרת?

  צפה בתשובה

  לא וגם לא צריך. קצבה מוכרת היא קצבה שכבר שולם עליה מס הכנסה בעת ההפקדה ומאחר שלא משלמים מס פעמיים על אותה ההכנסה, היא פטורה מתשלום מס בעת המשיכה.

  מדוע מצהירים בטופס קיבוע זכויות על היוון קצבה שנעשה בעבר?

  צפה בתשובה

  בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה סכומים שנמשכו מהחיסכון הפנסיוני מתקזזים מול הסכום אותו ניתן לקבל פטור ממס בעת היציאה לגמלאות לכן מומלץ לבדוק טרם מילוי הטופס האם יש להצהיר על אותו הסכום שמשכתם. משיכת פיצויים 32 שנה לפני היציאה לגמלאות אינה נחשבת כמו כן קצבאות פרישה ממשרד הביטחון ועוד.

  האם ניתן להתחרט על אופן קיבוע זכויות שבחרתי?

  צפה בתשובה

  כפי שניתן לראות בטופס, קיימת תקופת שינויים בה ניתן לשנות את הבחירה והיא עורכת 120 יום החל מיום הגשת הבקשה.


  Share on whatsapp
  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  משוב מוטבע
  ראה את כל התגובות