צו הרחבה לפנסיה חובה

שגיא שרון 7 באוגוסט 2023
Share on whatsapp

צו ההרחבה לביטוח הפנסיוני המקיף במשק שפורסם בינואר 2008 קובע לראשונה זכאות של כלל העובדים השכירים במשק לפנסיה שמחייבת מעסיקים להפריש כספי פנסיה לפי מדרגות, עד לגובה השכר הממוצע במשק. בנוסף, צו ההרחבה מטיל על המעסיק חובה להפריש סכומים מסוימים כפיצויי פיטורים. הצו משנת 2008 קבע תוספות הדרגתיות לקצבאות ולפיצויים, שנעו בין 2.5% ל-15% על פני תקופה של חמש שנים, עד שנת 2013.

תוכן עניינים

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating

  מהו צו הרחבה פנסיוני ומה הוא קובע?

  צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף, שחוקק ב-1 בינואר 2008, קבע את הזכאות הפנסיונית לכלל השכירים במשק. לפיכך, המעסיקים חויבו להקצות כספים לפנסיה של העובדים, בסכומים עד לשכר הממוצע בענף. כמו כן חויבו המעסיקים להפריש לקופות פיצויי הפיטורים של העובדים.

  מה המשמעות של צו הרחבה לביטוח פנסיוני מבחינת העובדים?

  הצו משנת 2008 קבע תוספות הדרגתיות לקצבאות ולפיצויים, שנעו בין 2.5% ל-15% על פני תקופה של חמש שנים, עד שנת 2013. הצו חל על כל העובדים, לרבות עובדים זרים ומי שהגיעו לגיל פרישת חובה, בהינתן שאינם מקבלים קצבאות או קצבאות פנסיה מהמוסד הלאומי. עם זאת, הצו לא חל על עובדים בעלי הסכמי פנסיה אחרים, כגון הסכמים קיבוציים כלליים בענף, הסכמים קיבוציים מיוחדים, הסכמים אישיים, צווי הרחבה או פנסיה תקציבית המשולמת על ידי מעסיקים.

  מה קרה ב-2021?

  בשנת 2011 ניתנה צו חדש המכניס תוספת פנסיה של 17.5 אחוז להפרשות בשנת 2014, שפוצלה ל-6% לתגמולים ול-6% לתגמולים (שניהם על חשבון המעסיק) ועוד 5.5% לתגמולים על חשבון העובד. בשנת 2016 בוצע צו הרחבה נוסף שהגדיל את דמי הביטוח הפנסיוני החל משכר יולי 2016, החל על כלל המעסיקים והעובדים במשק.

  על מי חלים צווי הרחבה לפנסיות חובה?

  לאחר פרסום צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף, משנת 2008 ואילך, נדרשו כל העובדים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני באמצעות הפרשות הן מהעובד והן מהמעסיק. כמו כן, המעסיקים חויבו להפריש סכומים ספציפיים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.

  השינוי של צו הרחבה לפנסיה 2017

  החל מינואר 2017, שיעור ההפרשה נקבע על 18.5% מהשכר, כאשר 6% באחריות העובד והשאר 12.5% באחריות המעסיק. עובדי שירות המדינה היו זכאים לשיעורי הפרשה גבוהים יותר החל מיולי 2015. לעובד הייתה הזכות לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני ואת הגוף הספציפי לניהול הביטוח הפנסיוני. התרומות חושבו לפי שכר הבסיס של העובד או השכר הממוצע במשק, לפי הנמוך מביניהם, אלא אם כן צוין אחרת בהסכם העבודה.

  האם העובד יכול לוותר על צו ההרחבה לפנסיה חובה?

  בחוק נקבע כי עובד לא יוכל לוותר על זכויותיו בביטוח פנסיוני או להפסיק את ניכוי חלקו ממשכורתו. אם במקום עבודה היה הסדר ביטוח פנסיוני מועיל יותר לעובדים, היה על המעסיק להפריש כספים לפי הסדר זה. חשוב לציין כי המעסיק היה מחויב לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד, אחריות שהעובד לא יכול היה לוותר עליה. מעסיקים שלא ביצעו הוראות אלה הסתכנו בקנסות מהיחידה לאכיפת דיני העבודה במשרד העבודה, וייתכן שתביעות כספיות מהעובד.

  מאיזה גיל צריך לבצע הפרשת פנסיה לפי החוק והצו?

  הזכאות לתכנית זו מורחבת לעובדים שכירים מגיל 21 לגברים ו-20 לנשים. המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד היו זכאים לדמי ביטוח פנסיוני בכל מקום עבודה. גם עובדים שהגיעו לגיל פרישת חובה והמשיכו לעבוד היו זכאים להפקדות לביטוח פנסיוני. עובדים חדשים שהחלו לעבוד לאחר גיל פרישת חובה היו זכאים להפקדות גם אם פוטרו או פרשו לפני גיל פרישת חובה או אם לא קיבלו קצבה מלבד המוסד לביטוח לאומי.

  מה קובע צו הרחבה פנסיה חובה מבחינת הפקדות?

  מועד הזכאות להפקדות השתנה בהתאם לנסיבות הפרט. אם עובד היה מבוטח לפני מועד העסקתו, הוא היה זכאי להפקדות מיום העבודה הראשון ללא כל תקופת המתנה. עם זאת, לשון צו ההרחבה לא הגדירה בבירור מי נחשב ל"עובד מבוטח". אם לעובד היה ביטוח פנסיוני פעיל לפני מועד העסקתו, השתמע שהוא נחשב מבוטח. אם עובד היה מבוטח בעבר אך היה לו פער בהפקדות של יותר מ-5 חודשים לפני תחילת עבודתו, הוא נחשב ללא מבוטח וזכאי לביטוח פנסיוני הניתן מעביד רק שישה חודשים ממועד תחילת עבודתו.

  מה קורה מבחינת צו הרחבה לפנסיה חובה כאשר עובד מפסיק לעבוד?

  פרשנותו של צו ההרחבה השתנתה במקרה שעובד הפסיק לעבוד לפני שסיים 3 חודשים. פרשנות אחת העלתה כי המעסיק נדרש לבצע הפרשות רטרואקטיביות לביטוח פנסיוני גם אם העובד לא השלים 3 חודשי עבודה. פרשנות אחרת העלתה כי הזכאות לביטוח פנסיוני מהמעסיק החלה רק לאחר 3 חודשי עבודה.

  מה קורה אם העובד לא היה מבוטח בפנסיית חובה טרם תחילת העסקה?

  אם עובד לא היה מבוטח לפני תחילת עבודתו, הוא יהיה זכאי לביטוח פנסיוני רק לאחר 6 חודשים ממועד תחילת עבודתו. עם זאת, ניתן היה לספור את תקופת ההמתנה מהמועד בו העובד החל לעבוד לפני גיל הזכאות. עובדים יכולים להיות זכאים גם לביטוח פנסיוני לפני המועד שנקבע בצו ההרחבה הכללי אם כך נקבע בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה פרטני.

  למי פונים כדי לממש את הזכות הקיימת בצו הרחבה לפנסיה חובה?

  הזכות לביטוח פנסיוני צריכה להיות מוענקת אוטומטית על ידי המעסיק. אם לעובד לא היה ביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, זכות זו תינתן לאחר 6 חודשי עבודה. אם היה לעובד ביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, הוא יהיה זכאי לביטוח פנסיוני של המעסיק החדש מהיום הראשון לעבודה, כאשר בפועל יופרשו כספים לאחר 3 חודשי עבודה.

  שאלות ותשובות נפוצות

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating

  מתי חובה לראשונה פנסיה מקיפה לכל העובדים השכירים?

  צפה בתשובה

  בשנת 2008 נקבע בצו ההרחבה זכאות לכל השכירים לקבל קצבה, בהפרשות מעביד.

  מה המטרה של צו הרחבה פנסיה?

  צפה בתשובה

  הצו איפשר לכל עובד את הזכות לבחור את הקרן המועדפת עליו לביטוח. הכיסוי הפנסיוני המוצע על פי הצו היה נרחב, והעניק כיסוי לפרישה בגיל פרישה, נכות ושאירים.

  מה קבע צו ההרחבה משנת 2008 לפנסיה ופיצויי פיטורים?

  צפה בתשובה

  העלאות הדרגתיות עד 15% במשך 5 שנים לפנסיה ופיצויי פיטורים.

  מי פטור מצו ההרחבה לפנסיה מקיפה?

  צפה בתשובה

  עובדים עם הסכמי פנסיה נוחים באמצעות עסקאות קיבוציות או חוזים אישיים.

  מה מכסה הפנסיה המקיפה?

  צפה בתשובה

  פרישה בגיל פרישה, נכות ושאירים. מדובר בכיסוי פנסיוני רחב.

  מתי הכספים עוברים מהמעסיק לביטוח הפנסיוני לפי צו הרחבה לפנסיה חובה?

  צפה בתשובה

  בתוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת או 15 ימים מתום החודש שעבורו משולמים הכספים.


  Share on whatsapp

  אתר זה הינו אתר מאובטח ופרטיכם ישמשו אך ורק למטרת קבלת שירותי ייעוץ מהאתר

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  משוב מוטבע
  ראה את כל התגובות