פנסיה לעצמאיים

שגיא שרון 14 באוגוסט 2023
Share on whatsapp

בשנת 2017 הוחלט במשרד האוצר לחייב עצמאיים להפקיד לפנסיה בשיעורים הקבועים בחוק. הפקדה מן הסוג הזה הייתה חובה חלה על כל העובדים במשק – לרבות עצמאי שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה. מעבר לכך, החוק אף מחייב שיעור מינימאלי להפקדה וניתן להגדיל אותה כדי לקבל הטבות מס. נכון להיום לשנת 2023, חובת ההפקדה לחיסכון פנסיוני קובעת שעל כל עצמאי להפקיד 4.45% מהכנסתו עבור מחצית השכר הממוצע במשק (71,220 ₪ בשנה) . לאחר מכן, על כל חלק מההכנסה שהוא מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע מ-71,221 עד- 142,440 ₪ בשנה חלה חובת הפקדה של 12.55%.

דוגמא לעצמאי שמפקיד לפנסיה:

אם ניקח למשל דוגמא של עצמאי שההכנסה השנתית של כ- 96,000 ש"ח וההכנסה החודשית של כ- 8,000 ש"ח צריך להפקיד לפנסיה בחודש כ- 523 ש"ח.
שזה מתחלק –  4.45% עד סכום של 72,220 ש"ח = 3169 ש"ח שנתי ובחודש 264 ש"ח
והכנסה שנתית ו12.55% עד 142,400 ש"ח = 3109 ש"ח שנתי ובחודש 259 ש"ח

264 ש"ח + 259 ש"ח = 523 ש"ח הפקדה חודשית לפנסיה.

תוכן עניינים

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating

  מהו החוק הנוגע לפנסיה לעצמאיים?

  בשנת 2017 הוחלט במשרד האוצר לחייב עצמאיים להפקיד לפנסיה בשיעורים הקבועים בחוק. הפקדה מן הסוג הזה הייתה חובה חלה על כל העובדים במשק – לרבות עצמאי שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה. מעבר לכך, החוק אף מחייב שיעור מינימאלי להפקדה וניתן להגדיל אותה כדי לקבל הטבות מס. 

  החוק הנוגע לנושא של פנסיה לעצמאים נובע מתוך ניסיון של המדינה לבצע התייעלות כלכלית. בין היתר, פנסיה חובה לעצמאים אמורה למשל להבטיח להם רשת ביטחון כלכלית מסוימת גם אחרי גיל הפרישה. יתרה על כך, החוק מכיר במבנה ההעסקה הייחודי של עצמאיים ולכן הוא קובע איזה הטבות מס הם יכולים לקבל. בשביל לבחור נכון את מסלול החיסכון, חשוב להזין נתונים אל תוך מחשבון פנסיה לעצמאים ולהיעזר בו כדי לתכנן את ההוצאות השוטפות. 

  מהן ההטבות מס המגיעות לעצמאיים?

  הטבות המס הן אחת הסיבות המרכזיות לכך שכדאי לעבור את תקרת ההפקדה המותרת עבור כל סוג של קרן פנסיה לעצמאים ובעלי עסקים. לפי חוק פנסיה חובה לעצמאים, הטבת המס עומדת על 16.5% ועד גובה התקרה הקבועה בחוק והיא רלוונטית לכל מי שלא ניצלו הטבה דומה נפרדת לרכישת אובדן כושר עבודה מחוץ למסגרת של קופת גמל. 

  לשם השוואה, לפני החקיקה משנת 2017 התאפיינו הטבות מס פנסיה לעצמאים בדרישה להפקדה מינימאלית. באותה תקופה, עצמאי היה צריך להפקיד 2.5% מההכנסה שלו לקרן השתלמות כדי להיות זכאי להטבת מס על 4.5% נוספים. אבל החל מכניסת החקיקה לתוקף, כל עצמאי שמפקיד לקרן השתלמות מקבל את הטבת המס מהשקל הראשון.  

  יש לציין כי הטבות מס פנסיה לעצמאים ניתנות רק עבור השנה שבה הכספים הופקדו בפועל. אם בעלי עסקים שואלים את עצמם לגבי פנסיה לעצמאים כמה להפקיד וכמה ייצא להם מזה, עליהם לוודא שהכספים מגיעים אל הגוף הפנסיוני כחוק עוד לפני סוף חודש דצמבר. בכל מקרה אחר, הכספים לא ייחשבו כאילו הופקדו באותה שנה ולכן חוק פנסיה חובה לעצמאים קובע שהם עלולים לאבד את הזכאות שלהם להטבות מס. עם זאת, הטבות מס כאלה ואחרות הן ממש לא הסיבה היחידה לבחור נכון קרן פנסיה לעצמאים ועוסקים. 

  מהי הקצבת פנסיה לעצמאיים?

  התפקיד העיקרי של פנסיה חובה לעצמאים הוא להבטיח להם קצבה בעת הפרישה או במצבי אבטלה מסוימים. עם זאת, הקצבה היא פונקציה של כמות ההפקדות: ככל שמפקידים יותר כספים אל פנסיה לעצמאים, כך הקצבה גדלה. במצב של סגירת עסק, שליש מהסכום שהופקד לחיסכון הפנסיוני עד לתקרה הקבועה בחוק גם יכול להישמר לסיוע כלכלי. הסכום ניתן למשיכה בעת סגירת העסק באופן שפטור ממס, עד במידה ולא מושכים אותו הוא מצטרף אל קצבת הפנסיה.

  קצבת הפנסיה מאפשרת לעצמאים להיערך לפרישה והיא מפחיתה את הנטל על המוסד לביטוח לאומי. מטרת החוק כפי שהוא בא לידי ביטוי כיום היא לסייע לעצמאים להיערך לפנסיה ולעודד אותם להפקיד לאפיקי חיסכון לטווח ארוך באמצעות הטבות מס. אם בעלי עסקים ועצמאים מנצלים את הטבות המס שלהם, הקצבה יכולה להגיע לאלפי שקלים בחודש.

  יש לציין כי קצבת הפנסיה והטבות המס הם לא הכלים היחידים שבהם המדינה משתמשת כדי לעודד חיסכון לטווח ארוך. בהקשר הזה, כל מי שהם מעל גיל 60 חייבים להזמין נתונים אל מחשבון תיקון 190 למשל כדי להגדיל את הקצבה החודשית שלהם. בזכות התיקון, ישנה הטבה בדמות פטור ממס על כספים שמופקדים לקצבה ונמשכים כקצבה חודשית. אז כדי לדעת אם משתלם יותר לנצל את תיקון 190 או למשוך את כל הכסף ולהפקיד אותו בשוק ההון, מזינים את הנתונים הבאים למחשבון ייעודי:

  • סכום ההשקעה בשקלים
  • תשואה צפויה באחוזים
  • אינפלציה צפויה באחוזים

  על בסיס הנתונים, מקבלים לכל אפשרות את התוצאה הרלוונטית. בתיקון 190, מסתכלים מה יהיה סך כל הצבירה כולל רווחים ומה תשלום המס הצפוי שעומד על שיעור של 15%. באלטרנטיבה של שוק ההון, משתמשים במחשבון כדי לבדוק מה יהיה סך כל הצבירה כולל רווחים ובניכוי מס ריאלי של 25%. 

  מהי ההפקדה המינימאלית של עצמאי לפנסיה?

  חישוב פשוט של פנסיה לעצמאים יכולה לסייע להם לתכנן את ההפקדות לפי המינימום הקבוע בחוק. נכון להיום, חובת ההפקדה לחיסכון פנסיוני קובעת שעל כל עצמאי להפקיד 4.45% מהכנסתו עבור חלק מההכנסה שהוא עד מחצית השכר הממוצע במשק. לאחר מכן, על כל חלק מההכנסה שהוא מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע חלה חובת הפקדה של 12.55%. 

  במילים אחרות, ההפקדה המינימאלית של עצמאי לפנסיה נקבעת לפי שתי מדרגות מצטברות. במדרגה הראשונה, עוסק פטור או עוסק מורשה צריכים להפקיד שיעור של 4.45% מההכנסה שלהם. זו המדרגה שחלה על חלק מההכנסה החודשית שהוא עד למחצית השכר הממוצע במשק. במדרגה השנייה, עצמאי מפקיד 12.55% עבור כל חלק מההכנסה החודשית שהוא מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק. אלו כאמור הפקדות המינימום, כי ניתן גם להגיע לתקרת הפקדה מקסימאלית ולנצל את הטבות המס. 

  חישוב ודוגמא להפקדה לביטוח הפנסיוני

  דרך אחרת להבין איזה הפקדה לפנסיה כל עצמאי צריך לבצע כדי להזין נתונים אל תוך מחשבון פרישה היא להסתכל על דוגמא מספרית. עם ניקח למשל דוגמא של עצמאי שההכנסה החודשית שלו היא 5,000 ש"ח, נראה שעבור חלק מההכנסה שהוא עד מחצית השכר הממוצע במשק הוא יצטרך להפקיד 222.5 ש"ח – שזה 4.45%. אבל עבור חלק מההכנסה שהוא מעל מחצית השכר הממוצע ועד השכר הממוצע ההפקדה כבר תצטרך להיות בשיעור של 12.55%, מה שאומר שהוא יפקיד עוד 29 ש"ח וסך הכל חובת ההפקדה שלו לפנסיה תעמוד על 241 ש"ח.

  מקרה אחר מתאר עצמאי שההכנסה החודשית שלו היא 10 אלף ש"ח ומעלה. במקרים כאלה, עבור חלק מההכנסה שהוא עד מחצית השכר הממוצע במשק ההפקדה תהיה אותו דבר – 213 ש"ח שהם 4.45% – אבל עבור החלק מההכנסה שהוא מעל מחצית השכר הממוצע ועד השכר הממוצע היא כבר תזנק לעוד 653 ש"ח בחודש (12.55%) וסך הכל הוא יפקיד 869 ש"ח. 

  מהו החוק הנוגע לעצמאי ושכיר במקביל?

  הרבה עצמאים מועסקים במקביל גם כשכירים במקום עבודה מסוים. הם עדיין צריכים להפקיד בעצמם לביטוח הפנסיוני, אבל החוק חל עליהם רק אם הסכום שמופרש עבורם כשכיר – מה שמורכב מהפרשות המעסיק והפרשות העובד – נמוך מהסכום שעליהם להפקיד בגין ההכנסות שלהם לעסק ועד הסכום הזה. 

  אם נחזור לדוגמא הקודמת, נוכל להסתכל על הכנסת עצמאי מעסק שמחייבת הפרשה של 5,000 ש"ח בחודש לביטוח הפנסיוני ולבדוק מה יקרה לחישוב אם הוא יעבוד גם בתור שכיר. במידה ובמסגרת העבודה כשכיר ההפרשות מסתכמות ב-4,000 ש"ח, חישוב פשוט יראה שיהיה עליו להפקיד כעצמאי עוד 1,000 ש"ח בלבד. אבל אם במסגרת העבודה כשכיר ההפרשות שלו ושל המעסיק עולות על 5,000 ש"ח, הוא לא יצטרך להפקיד שום סכום נוסף לביטוח הפנסיוני. 

  איך פותחים קרן פנסיה לעצמאיים?

  פתיחת קרן פנסיה לעצמאיים יכולה להתבצע ישירות מול חברות הביטוח, חברות פרטיות ובתי השקעות. יש תחרות רבה בתחום הפנסיה וכדאי לעצמאיים לנצל אותה. בין היתר, חשוב למשל לבדוק מה מאפשר כל מסלול מבחינת תנאי הלוואה כנגד קרן פנסיה ולוודא שיש המלצות על החברה מבחינת זמינות ואדיבות נציגי השירות. לאחר מכן, מסתכלים על תנאי הפוליסה ומוודאים התאמה לצרכים של העצמאי גם עכשיו וגם בעתיד.

  עוד דרך טובה לבצע השוואת קרנות פנסיה היא לבדוק את התשואה ב-3 או 5 השנים האחרונות. אמנם תשואה מהעבר לא מבטיחה תשואה עתידית, אבל היא כן מספקת אינדיקציה מסוימת ליכולת של החברה לדעת איפה להשקיע את כספי העמיתים והחוסכים. בהקשר הזה, כדאי לדעת שכל עצמאי רשאי לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני המתאים עבורו – בין אם מדובר על קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לחיסכון. 

  איך מושכים את הכסף מהקרן?

  קרן פנסיה מאפשרת למשוך את הכספים כאשר פורשים משוק העבודה או במקרים מסוימים גם במצב של אבטלה. בכל מקרה אחר, משיכת הכספים לפני הזמן תהיה חייבת בתשלום מס של 35%. בדרך כלל משיכת הכספים דורשת המתנה של 3-4 ימי עסקים עד להשלמת כל המסמכים וכדי לקצר את התהליך חשוב לצרף לבקשה תעודת זהות, אישור על ניהול חשבון בנק, מכתב שחרור לכספי הפיצויים וטופס 161 על גובה המס שיש לנכות מכספי הפיצויים.

  ברוב המקרים, משיכת הכספים מתבצעת במקרים שבהם מסיימים לעבוד אצל מעסיקים מסוימים או אם רוצים לקבל את הכספים כקצבה החל מגיל 60. במידה ועדיין עובדים וצריכים את הכסף, מומלץ לברר על אפשרות לקבלת הלוואה על חשבון קרן הפנסיה או על שימוש בחסכונות פנסיוניים שאינם פעילים. 

  מה עושים במצב של אבטלה?

  לאורך שנת 2021 התאפשר לעצמאים למשוך סכומים מסוימים מתוך החיסכון הפנסיוני על רקע מצבי אבטלה. האפשרות הייתה זמינה למי שרצו למשוך כסף כי סגרו את העסק, כי הגיעו לגיל פרישה ואין להם הכנסה חייבת בהפקדה, כי הם חדלו לעסוק במשלח היד שלהם או כי הם סגרו את העסק לתקופה מצטברת של מעל חודש עקב משבר הקורונה.

  מנגד, החל משנת 2022 כבר לא ניתן למשוך כספים ללא תשלום מס – גם במקרים של סגירת העסק או הפסקת העיסוק במשלח ידו של העצמאי. עם זאת, הפקדה לקופת גמל לדוגמא חולקת כך ששני שלישים מופרשים לרכיב התגמולים ושליש לסיוע במצבי אבטלה. את הסכום הזה כן ניתן למשוך לסיוע במצבי אבטלה, לפי תנאים וטופס בקשה שמוגדרים על ידי החברה שמנהלת את החיסכון הפנסיוני עבור העצמאי. 

  כלים שנעזרנו בהם:

  חוק פנסיה לעצמאיים – חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating

  מה עושה עצמאי שעובד ביותר מעבודה אחת?

  צפה בתשובה

  כדאי לבצע תיאום מס על מנת למנוע תשלומים מיותרים. בנוסף, התיאום מסייע לנצל הטבות מס.

  איך בוחרים קרן פנסיה?

  צפה בתשובה

  לפי רמת הסיכון הרצויה של המסלול, דמי הניהול והתשואה משנים קודמות.

  איך יודעים מה דמי הניהול בכל חברה?

  צפה בתשובה

  בודקים את הנתונים המופיעים באתר הרשמי או משתמשים במידע שמפורסם אונליין.

  מה קורה לעצמאי שלא מפקיד כספים לפנסיה?

  צפה בתשובה

  החל משנת 2018 מוטלים קנסות על עצמאים שקיבלו התראה ולמרות זאת לא הפקידו לחיסכון פנסיוני כחוק. 


  Share on whatsapp
  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  משוב מוטבע
  ראה את כל התגובות