חוק הפנסיה – חובת ביטוח פנסיוני

שגיא שרון 13 ביולי 2023
Share on whatsapp

החל מינואר 2017 כל מעסיק במדינת ישראל חייב להפריש עבור כל עובד (גברים מגיל 21 ונשים מגיל 20) שיעור הפרשה שעומד על 18.5% מהשכר, כאשר העובד והמעסיק חולקים בנטל זה. העובד תורם 6% מסך זה, כאשר המעסיק מכסה את שאר ה-12.5%. חלקו של המעסיק מתחלק עוד לשני סעיפים: 6.5% הולכים לרכיב הפיצויים, ו-6% הנוספים לרכיב הפיצויים.

זכותו של כל עובד לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני ואת החברה שתנהל את הביטוח עבורו ואף עובד אינו יכול לוותר על הזכות לביטוח פנסיוני או על הניכוי לטובת ההפרשות.

תוכן עניינים

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating

  תוך כמה זמן על המעסיק להפריש תשלומים לביטוח פנסיוני?

  במידה ולא קיים ביטוח פנסיוני עבור העובד טרם תחילת העבודה, יהיה זכאי לתשלומים לביטוח לאחר 6 חודשי עבודה אחרת ההפרשות לביטוח הפנסיוני יתחילו לאחר שלושה חודשים (כולל הפקדה רטרואקטיבית על החודשים הקודמים) או מהחודש הראשון אם סיפק את הדוחות הרבעוניים של החברה שמנהלת עבורו את הביטוח הפנסיוני והוכיח כי אכן ירדו תשלומים ממקום העבודה הקודם לעבודה זו.

  עבור צעירים שהחלו לעבוד לפני הגיל המזכה (21 לגברים ו-20 לנשים) התקופה שעבדו לפני יום הולדתם תקוזז מ-6 חודשי ההמתנה.

  לדוגמה: דודי בן 20 התקבל לעבודה בדוכן פלאפל, לאחר חודשיים חגג 21 לכן נותרו לו 4 חודשים עד שהמעסיק יהיה חייב להפריש עבורו כסף לביטוח פנסיוני.

  מאיזה גיל חלה חובת תשלום פנסיה?

  עובדים שמתחילים את עבודתם לפני גיל הזכאות (20 לנשים ו-21 לגברים) תובא בחשבון תקופת עבודתם לפני הגיעם לגיל הזכאות בחישוב תקופת ההמתנה של 6 חודשים. עם זאת, עובדים עשויים להיות זכאים לביטוח פנסיוני לפני המועד הקבוע בצו ההרחבה הכללי, אם הדבר נקבע בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה פרטני החלים עליהם.

  מה הוא רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני?

  מתוך ה- 12.5% שהמעסיק מפריש מכיסו לביטוח הפנסיוני 6.5% לרכיב התגמולים המבטיח תשלום קצבה ביציאה לגמלאות וה 6% הנוספים לרכיב הפיצויים אותו העובד יכול למשוך בסיום העבודה בין אם התפטר או פוטר. זכותם של המעסיקים לשלם 2.33% נוספים לרכיב הפיצויים כדי להיות פטורים מתשלום פיצויי פיטורים במידה ויפטרו את העובד אך רוב המעסיקים בישראל בוחרים לשלם את 6 האחוזים המחוייבים עפ"י חוק.

  מה קובע החוק מבחינת ניכויים עבור הפרשות לקרן פנסיה?

  ברוח ההגנה על זכויות העובדים, החוק אוסר על עובדים לוותר על זכותם לביטוח פנסיוני, לרבות תשלומים רטרואקטיביים שלא שולמו. לא ניתן למנוע ניכוי חלקו של העובד בהפרשות משכרו. כאשר קיים הסדר ביטוח פנסיוני משתלם, על המעסיקים לדבוק בו אם תנאיו עולים על המפורטים בצו ההרחבה. הפרשות לביטוח פנסיוני לעובדים הן התחייבות בלתי סחירה של המעסיק, ואי עמידה בעמידה חושפת את המעסיק לקנסות פוטנציאליים מהיחידה לאכיפת דיני עבודה במשרד העבודה ואף לתביעות כספיות מצד העובד.

  מה חוק הפנסיה אומר על איחורים בהעברת כספים לביטוח פנסיוני?

  מעסיק חייב להעביר לחברה המנהלת את הכסף תוך 15 יום מסיום החודש עליו מגיע לעובד שכר או עד 7 ימים מיום תשלום השכר (המוקדם מביניהם).

  במידה והמעסיק מאחר מעבר ל-15 יום הוא עלול לעמוד בחיובי ריבית פיגורים מול החברה המנהלת (חברת הביטוח) ועד לתשלום החיוב הריבית עצמה תמשיך לצבור ריבית נוספת גם על חשבון הריבית הקודמת (ריבית דריבית). במידה והמעסיק מאחר בהעברת הכספים ב-31 יום יחוייב בתשלום פיצויי הלנת שכר עבור העובד גם אם העובד קיבל את שכרו. איחור מעל 40 יום מהווה עבירה פלילית בגינה המעסיק עלול לשלם קנס או לקבל עונש מאסר.

  הפרשות עבור עובד שסיים לעבוד בחברה

  בין אם העובד התפטר או פוטר, הוא זכאי להמשך תשלומים לביטוח הפנסיוני עד לסיום עבודתו בפועל (סיום יחסי העבודה) כאשר המעסיק מפסיק להעביר תשלומים עבור עובד מסויים עליו להודיע לחברת הביטוח על כך, על סיבת סיום התשלום וכמו כן על המעמד של רכיב הפיצויים כלפי העובד כלומר האם הוא זכאי לבעלות עליהם או שמה פיטוריו היו עקב סיבה המצדיקה שלילת פיצויים.

  הפרשות על תקופות היעדרות מהעבודה

  סיבת ההיעדרות זכויות העובד/ת
  מחלה עובד חולה שמנצל ימי מחלה זכאי לתשלומים כאילו היה עובד. כאשר יסתיימו ימי המחלה, אם העובד לא יחזור לעבודה, יסתיימו ההפרשות לחיסכון הפנסיוני.
  חופשה דין יום חופשה בתשלום כיום עבודה מבחינת הפרשות לפנסיה כלומר העובד זכאי.
  חופשה ללא תשלום עובד לא זכאי להפקדות לחיסכון פנסיוני בחל"ת.
  חופשת לידה אם העובדת עבדה באותו מקום עבודה חצי שנה לפחות לפני תחילת ההריון היא זכאית להמשך התשלומים בזמן שהיא מקבלת דמי לידה.
  מילואים על המעסיק לשלם עבור עובד שיצא למילואים כאילו לא יצא למילואים כלל.
  שמירת הריון רופא מומחה לנשים ולידה רשאי להחליט שעל היולדת להיעדר מהעבודה כדי להיות בשמירת הריון למשך 30 יום לפחות. לאחר ההחלטה האישה יכולה להגיש תביעה לביטוח לאומי שידרוש חוות דעת מרופא הביטוח הלאומי ויאשר או ידחה את התביעה. אם ביטוח לאומי מאשר את התביעה, תקבל האישה תשלום גמלת שמירת הריון ותהיה זכאית להמשך התשלומים לחיסכון הפנסיוני מהמעסיק עבור אותה תקופה.
  תאונת עבודה אין התייחסות בחוק בנוגע להמשך הפרשות לחיסכון פנסיוני של עובדים שנעדרו עקב תאונת עבודה אך קיימים פסקי דין ותקדימים משפטיים בהם המעסיק חויב לשלם עבור התקופה וחשוב לבדוק בהסכם העבודה האישי או בהסכם העבודה הקיבוצי אם קיימת הוראה למקרה שכזה.

   

  מה ניתן לעשות אם המעסיק מפר את החוק?

  ניתן להגיש תלונה נגד מעסיק שלא מעביר את ההפרשות לחיסכון הפנסיוני עבור עובדיו למנהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה בזרוע העבודה או תביעה בבית הדין האזורי לעבודה כדי לחייב את המעסיק לשלם את הסכומים שהיה אמור לשלם רטרואקטיבית כולל עבור הנזקים שנגרמו עקב הפיגור בתשלומים.

  כאמור במידה והמעסיק ניכה את התשלומים משכר העובד ולא העביר למוסד הפיננסי שמנהל עבורו את החיסכון, מדובר בעבירה פלילית שדינה תשלום מס או מאסר.

  זרוע העבודה מעמידה תורנים איתם ניתן לדבר גם בחגים ובהתאם לצורך בכוחם להפעיל את גורמי המקצוע הרלוונטיים.

  הסכמים קיבוציים – הסדר מיטיב

  ישנם תחומי תעסוקה עליהם חל צו הרחבה או הסכמים קיבוציים הקובעים הסדרים שונים מאלו החלים על שאר האוכלוסייה בישראל, לרוב מדובר בתנאים טובים יותר מצו ההרחבה לפנסיית החובה וניתן גם לקבוע הסכם אישי בין המעסיק לעובדים בנוגע להפרשות לחיסכון פנסיוני באופן שונה. הסכם אישי נקרא הסדר מיטיב ואם התנאים בו טובים יותר מצו ההרחבה יש לפעול לפי ההסדר המיטיב אחרת הולכים לפי צו ההרחבה.

  לצורך העניין מותר למעסיק להפריש לעובד 8.33% לרכיב הפיצויים לפי הסדר מיטיב אך אסור לו להפריש פחות מ6% לא משנה מה כתוב בהסדר.

  רצף זכויות פנסיוניות

  הפסקת תשלומים לחיסכון פנסיוני עלול לפגוע בכיסוי הביטוחי אליו זכאי המבוטח/חוסך.

  החיסכון הפנסיוני נקרא גם ביטוח פנסיוני כיוון שהוא כולל כיסויים ביטוחים: ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים. כאשר נפסקות ההפקדות לביטוח הפנסיוני, החוסך זכאי לחמישה חודשים של ביטוח אחריהם לא יהיה זכאי עוד לכיסוי ביטוחי גם אם אותם חודשים ישולמו רטרואקטיבית על ידי המעסיק או המבוטח.

  לאחר חמישה חודשים כאשר ההפקדות יחזרו, יאלץ המבוטח לעמוד בתקופת אכשרה בת 60 חודשים בהם החוסך לא יהיה מבוטח מפני מחלות קיימות לכן על מעסיק שלא שילם את התשלומים לביטוח הפנסיוני למרות שהיה אמור, לפצות את העובד גם עבור נזקים שלא יכוסו ע"י הביטוח הפנסיוני.

  כיצד ניתן לשמור על רצף זכויות פנסיוניות בתקופת אבטלה?

  • לחתום על הסדר ריסק: תשלומים נמוכים לקרן הפנסיה שלא מעלים את גובה הצבירה אך כן שומרים על הכיסוי הביטוחי אליו זכאי החוסך כאילו המשיך לעבוד.
  • לבצע הפקדות מלאות באופי עצמאי לביטוח הפנסיוני.

  מהו האחוז המקסימלי אותו ניתן להפריש לחיסכון פנסיוני?

  • עבור שכיר/ה: הפרשות מתוך שכר העובד עד 7%, הפרשות מעסיק עבור תגמולים 7.5% ועבור פיצויים עד 8.33% סך הכל 22.83% מגובה שכר העובד.
  • עבור עצמאי/ת: עבור עצמאים הסכום מוגבל בתקרה אחריה כל סכום שיעבור לא יהיה זכאי.
  ההטבה תקרת ההפקדה שווי בפועל (שנתי)
  זיכוי (החזר מס) עבור 35% מההפקדות לקופה. עד 5.5% מההכנסה, סך הכל לשנת מס:

  פחות מ-10,680 ש"ח לעמית מוטב ופחות מ- 15,120 ש"ח לעמית שאינו מוטב.

  3,738 ש"ח לעמית מוטב.

  5,292 ש"ח לעמית שאינו מוטב.

  ניכוי ההפקדה מההכנסה החייבת במס הכנסה. עד 11% מההכנסה המזכה וסך הכל לשנת מס לא יותר מ-23,496 ש"ח. בפועל יכול העצמאי להוריד מההכנסה החייבת במס הכנסה 23,496 ש"ח בשנה. את סכום ההטבה מחשבים לפי מדרגות המס שעצמאי משלם.

  הטבלה מעודכנת לשנת 2023. עמית מוטב:" סך הפקדות שנתי מ- 20,2573.92 ש"ח".

  חובת המעסיק מבחינת חוק הפרשה לפנסיה אחרי גיל פרישה

  המעסיק אינו חייב לבצע הפרשות לביטוח פנסיוני לעובד שמתחיל לעבוד בגיל 68 (לאחר פרישה) אם העובד כבר מקבל הטבות פנסיה מעבודה קודמת. עם זאת, אם העובד אינו מקבל קצבה כלשהי (למעט מהמוסד לביטוח לאומי), המעסיק מחויב לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד כמפורט בחוק.

  חוק הפרשות לפנסיה עבור מועמדים לפני תחילת עבודה

  בנוגע לזכאות להפקדות, עובדים המבוטחים בביטוח פנסיוני לפני שהתקבלו לעבודה זכאים להפקדות לביטוח פנסיוני מהיום הראשון, מה שמרמז ללא תקופת המתנה. עדיין לא ברור מי מתאים כ"עובד מבוטח בביטוח פנסיוני", והאם הוא חל גם על עובדים שפרשו בעבר. בית הדין האזורי לעבודה מציע כי הוא יחול על בעלי ביטוח פנסיוני פעיל. לפי פרשנות זו, אם עובד הפסיק את הפרשותיו לביטוח פנסיוני יותר מחמישה חודשים לפני תחילת עבודה חדשה מבלי לשמור על רציפות זכויותיו, הוא ייחשב כלא מבוטח. לפיכך, הם יהיו זכאים לביטוח פנסיוני מהמעסיק רק חצי שנה לאחר תחילת העבודה. עם זאת, הבעיה עדיין לא נפתרה במלואה, ופרשנות עתידית עשויה לשנות זאת.

  צו הרחבה עבור הפקדות לפנסיה בצורה רטרואקטיבית

  לפי צו ההרחבה ההפקדות מתבצעות רטרואקטיבית רק לאחר סיום שלושה חודשי עבודה אצל המעסיק או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם. עובד יכול לאמת ביטוח פנסיוני פעיל על ידי מסירת הדוחות הרבעוניים העדכניים מחברת ניהול קרנות הפנסיה שלו או על ידי קבלת אישור על ביטוח פנסיוני פעיל מהחברה.

  כמה מפרישים לפנסיה לפני ואחרי 3 חודשי עבודה?

  בית הדין הארצי לעבודה קבע כי על המעסיקים לברר על קיומו של הסדר פנסיוני קודם עם עובד חדש, בעל פה או בכתב, ולתעד זאת. חשוב לציין כי קיימות שתי פרשנויות לגבי הפרשות רטרואקטיביות לביטוח פנסיוני: האחת מניחה הפרשות רטרואקטיביות גם אם העובד הפסיק לעבוד לפני שהשלים שלושה חודשי עבודה, בעוד שהשנייה מציעה שהזכאות לביטוח פנסיוני דרך המעסיק מתחילה רק לאחר שלושה חודשים של עבודה ומוחלת רטרואקטיבית מהיום הראשון.

  הפרשות פנסיוניות לאחר 6 חודשים

  לעובדים שלא מבוטחים בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתם, הם זכאים לביטוח פנסיוני רק לאחר שישה חודשים מתחילת עבודתם. במקרים כאלה הם אינם זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני עבור ששת החודשים הראשונים לעבודתם.

  מה קורה אם לא מודעים על ניהול תשלום קרן פנסיה?

  החל מיום 1.11.2016, אם העובד לא יודיע למעסיק על הגוף שנבחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, המעסיק יידרש לערוך לעובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"פנסיה נבחרת" כברירת מחדל על ידי משרד האוצר או בקופת גמל שנבחרה על ידי המעסיק או ארגון העובדים.

  הזכות ניתנת אוטומטית גם אם העובד לא ביקש או הודיע למעסיק באיזה חברת ביטוח ברצונו לבחור, חובת המעסיק לבחור עבורו מאחת החברות המנהלות קרנות פנסיה שנבחרו על ידי משרד האוצר ל"קרנות פנסיה נבחרות" או בקרן פנסיה/קופת גמל שנבחרה עבור ארגון העובדים במקום העבודה.

  האם מותר למעסיק לגבות כספים בגין הפרשה לפנסיה?

  אסור למעסיק לגבות כל תשלום מהעובד בגין טיפול בביטוח פנסיוני (כגון: "דמי פתיחת תיקים ודמי ניהול"). כמו כן, הגוף המוסדי (קופת גמל, קרן פנסיה או חברת ביטוח) המנהל את הביטוח הפנסיוני אינו רשאי לגבות מהעובד סכומי כסף מלבד דמי ניהול.

  חישוב הפרשות לפנסיה בתקופת היעדרות

  על המעסיק להמשיך ולבצע הפרשות לביטוח פנסיוני בתקופות היעדרות מהעבודה, לרבות חופשה, מחלה, מילואים, חופשת לידה ותקופת הריון. לעובדים הנעדרים עקב תאונת עבודה נדרשות הפרשות לביטוח פנסיוני רק אם הוסכם על כך בהסכם העבודה או אם קיימת הוראה כזו בהסכם הקיבוצי.

  תוך כמה ימים צריך להעביר תשלום פנסיה לעובד?

  על המעסיק להעביר את כספי הפנסיה לגוף הפנסיוני תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום השכר או תוך 15 ימים מתום החודש עבורו משולמים הכספים – המוקדם מביניהם. כל עיכוב בהעברת הכספים עלול להוביל לכך שהמעסיק חייב בריבית פיגורים לגוף הפנסיוני ויכול להיחשב הלנת שכר.

  חוק הפנסיה והפרות של חובת המעסיק

  אם מעסיק מפר זכויות שמופיעות בחוק הפנסיה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידה לאכיפת דיני עבודה, או להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. בית המשפט רשאי לדרוש מהמעסיק לשלם רטרואקטיבית את חלקו בסכומים שהיה עליהם להעביר לגוף המוסדי.

  מה ההבדל בין חישוב הפרשות לפי חוק הפנסיה לבין חישוב לפי הסכמי עבודה?

  השכר המשמש לחישוב ההפרשות לביטוח פנסיוני כולל את שכר היסוד (כולל דמי מחלה, תשלום דמי חופשה ודמי חגים), קצבאות קבועות, עמלות וכל תוספת או רכיב שכר שעליו הסכימו העובד והמעסיק. עובדים הכפופים להסדרי פנסיה ספציפיים עקב הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים יהיו זכאים לפנסיה לפי ההסכם הרלוונטי לגביהם.

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating

  מה גובה ההפרשה לפנסיה המינימלי בחוק?

  צפה בתשובה

  18.5% מדובה שכר העובד כאשר 6% יופקד על חשבון שכר העובד ו 12.5% מהמעסיק מתוכם 6.5% לרכיב התגמולים ולפחות 6% לרכיב הפיצויים.

  האם הסדר מיטיב תופס יותר מחובת הביטוח הפנסיוני?

  צפה בתשובה

  לא. ניתן להשתמש בהסדר מיטיב כפי ששמו מרמז כדי להטיב עם העובדים אך לא כדי לשלם פחות מצו ההרחבה לביטוח הפנסיוני.

  מאיזה גיל חלה חובת הפקדה לקרן פנסיה?

  צפה בתשובה

  עבור גברים מגיל 21 ועבור נשים מגיל 20.


  Share on whatsapp

  אתר זה הינו אתר מאובטח ופרטיכם ישמשו אך ורק למטרת קבלת שירותי ייעוץ מהאתר

  0 0 הַצבָּעָה
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  משוב מוטבע
  ראה את כל התגובות